آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

۴۲۰ مرکز صحی در جریان سال گذشته در کشور ایجاد شده است

وزیر صحت عامه دستاوردهای سال ۱۳۹۷ و برنامه‌های سال ۱۳۹۸ این وزارت را در برنامه «پاسخدهی حکومت به ملت»، گزارش داد. ازدیاد میزان دسترسی به خدمات صحی، ایجاد و ارتقای مراکز صحی، بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی، تقویت کارایی سیستم خدمات صحی، مبارزه علیه فساد اداری و ازدیاد شفافیت و حسابدهی در سکتور صحت، از مهمترین موضوعات گزارش وزیر صحت عامه را تشکیل می‌داد.

وزیر صحت عامه دستاوردهای سال ۱۳۹۷ و برنامه‌های سال ۱۳۹۸ این وزارت را در برنامه «پاسخدهی حکومت به ملت»، گزارش داد. ازدیاد میزان دسترسی به خدمات صحی، ایجاد و ارتقای مراکز صحی، بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی، تقویت کارایی سیستم خدمات صحی، مبارزه علیه فساد اداری و ازدیاد شفافیت و حسابدهی در سکتور صحت، از مهمترین موضوعات گزارش وزیر صحت عامه را تشکیل می‌داد.
به گزارش خبرگزاری دید، فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور افزود که این وزارت در زمینه دسترسی به خدمات صحی در سال ۱۳۹۷ توانسته است ۴۲۰ مرکز صحی، ۱۷۰ تیم سیار واکسین به سطح جامعه، ۱۵ تیم صحی سیار برای کوچی‌ها، صد عراده امبولانس، کلینیک ستلایت در شفاخانه کندز، مرکز صد بستر معیاری زنانه و اطفال برای تداوی معتادین در ولایت هرات، واحد واکسیناسیون در ۲۱۱ مرکز صحی فرعی، لابراتوار حوزوی پکتیا و دیپارتمنت هستوپتالوژی در لابراتوارهای مرکزی را در کشور جدیداً ایجاد نماید.
وی همچنان گفت که چهار شفاخانه در بخش‌های مختلف کشور جدیداً افتتاح و به بهره‌برداری سپرده شده و سه شفاخانه، چهار لابراتوار کنترول کیفیت دوا و یک ذخیره‌گاه واکسین نیز جدیداٌ تهداب گذاری شده است.
وزیر صحت عامه در مورد عرضه خدمات صحی با کیفیت گفت که این وزارت طی سال گذشته توانسته است خدمات صحی اولیه و ثانوی را برای ۶۵ میلیون نفر، خدمات صحی قبل از ولادت را برای ۱.۷ میلیون زن، زمینه مناسب ولادت را برای ۹۳۰ هزار مادر، زمینه جراحی ولادی و نسایی را برای ۶۵۹۸۳۸ مادر، تطبیق واکسین پنتا سه برای ۱.۵ میلیون طفل، واکسین سرخکان برای ۱.۴ میلیون طفل، واکسین پولیو برای ۲ میلیون طفل پایین تر از پنج سال، تداوی ۲۷۰ هزار طفل مصاب به سوء تغذی، زمینه تداوی برای ۱۱۴۰ تن معتاد زرقی، تداوی ۱۰۰۰ مریض اچ آی وی، اجرای کمپ‌های رایگان تداوی امراض چشم و خدمات اورتوپیدی برای ۱۵هزار تن افراد معلول را در سراسر کشور عرضه نماید.
وزیر صحت عامه در مورد مصرف بودجه انکشافی گفت که این وزارت در سال مالی ۱۳۹۷ توانسته است بیشتر از ۹۳ درصد بودجه‌اش را مصرف کند.
او در مورد برنامه‌های سال ۱۳۹۸ وزارت صحت عامه نیز جزئیات داد و افزود که در سال روان عرضه خدمات صحی در شفاخانه نایب امین الله خان، شفاخانه جناح، شفاخانه ولادی نسایی سمنگان، شفاخانه مادر و طفل ولایت فاریاب، شفاخانه ولایتی جوزجان، شفاخانه عینو مینه قندهار و شفاخانه ولایتی لغمان، آغاز می‌گردد.
ارتقای شفاخانه ولایتی غزنی به شفاخانه حوزوی با افزایش ۱۷۰ بستر، ایجاد شفاخانه تداوی معتادین در ولایت ارزگان، شفاخانه صد بستر تشخیص و تداوی سرطان، ایجاد ۳۵ آشیانه صحی در پنج ولایت کشور، ایجاد اداره ملی اعتباردهی مراقبت‌های صحی و آغار اعتبار دهی شفاخانه‌ها وایجاد شورای نرس‌ها وقابله ها از دیگر برنامه‌های وزارت صحت عامه در سال ۱۳۹۸ می‌باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا