آخرین اخباراجتماعافغانستانسیاستگزارش

بدون ارایه اطلاعات، توسعه پایدارهم به وجود نخواهد آمد

افضلی با انتقاد تند ازعملکرد مسئولان حکومتی گفت:« این‌ها تصمیم می‌گیرند بازبعداً با جامعه مدنی مشوره می‌کنند و باز به نظر اعضای جامعه مدنی هم احترام نمی‌کنند به دل خودشان کارمی‌کنند چیزی را که ساخته اند تطبیق می‌کنند


به مناسبت روزجهانی قانون حق دست‌رسی به اطلاعات، کنفرانس یک روزه حق دست‌رسی جهانی به معلومات، ازسوی برنامه بین‌المللی برای توسعه ارتباطات، نهاد شفافیت افغانستان امروز یکشنبه(۱۵میزان) در کابل دایر شد.
به گزارش خبرگزاری دید، مصطفی مستور وزیراقتصاد گفت: دولت افغانستان متعهد به تطبیق قانون حق دست‌رسی به اطلاعات است تا گامی در راستای تامین اهداف پایدار برداشته شود.
وی قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان را به عنوان بهترین قانون دسترسی به اطلاعات در سطح جهان خوانده و گفت: نقش نهادهای جامعه مدنی در تمام شوراهای عالی در مقایسه با گذشته بیشتر شده است.
وی علاوه کرد، درحال حاضر نماینده‌گان جامعه مدنی در نشست‌های کمیته تدارکات، کمیته قوانین وکمیته‌های اجرایی حضور فعال دارند.
آقای مستور گفت: با ازدیاد رسانه‌های جمعی، تقاضای اطلاعات نیز زیاد است و مسئولان حکومتی هم مکلفیت دارند تا معلومات را به صورت همه جانبه در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.
سید آقا حسین فاضل سانچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: قانون ما بهترین قانون است ولی درعرصه تطبیق ما با چالش‌های پیچیده مواجه هستیم.
وی بیان داشت، خصلت ذاتی ادارات دولتی و عدم تجهیزات کافی در ادارات باعث شده‌اند تا درتطبیق قانون حق دست‌رسی به اطلاعات چالش‌ها زیاد باشد.
وی اظهار داشت، بدون همکاری حکومت، نهادهای مدنی و شرکای بین‌المللی ما نمی‌توانیم قانون حق دست‌رسی به اطلاعات را تطبیق کنیم.
سید اکرام افضلی سرپرست کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات گفت: تا زمانی که دست‌رسی به اطلاعات وجود نداشته باشد، پروسه توسعه پایدار هم معنی ندارد.
وی افزود:« اگرمردم در پروسه‌های توسعه پایدار نقش نداشته باشند و حکومت با مردم مشوره‌های معنی دار انجام ندهد مطمئن باشید چیزی را که مسئولان می‌سازند، به خواست مردم نخواهد بود.»
افضلی با انتقاد تند ازعملکرد مسئولان حکومتی گفت:« این‌ها تصمیم می‌گیرند بازبعداً با جامعه مدنی مشوره می‌کنند و باز به نظر اعضای جامعه مدنی هم احترام نمی‌کنند به دل خودشان کارمی‌کنند چیزی را که ساخته اند تطبیق می‌کنند.»
قانون حق دست‌رسی به اطلاعات افغانستان دارای ۶ فصل و ۴۱ ماده است و از بهترین قوانین دنیا گفته شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا