آخرین اخباراسلایدشوافغانستانسیاست

ایجاد بورد ملی مشورتی صلح و تیم مذاکره کننده؛ اکنون توپ در زمین طالبان است!

سرانجام بورت ملی مشورتی صلح و تیم مذاکره کننده حکومت بر اساس فرمان ریاست جمهوری تشکیل شد. در این بورد مشورتی و تیم مذاکره کننده، چهره‌های جهادی، ملی، سیاسی و علمی کشور حضور داشته و در بخش‌های مختلف کار خواهد کرد.


سرانجام بورت ملی مشورتی صلح و تیم مذاکره کننده حکومت بر اساس فرمان ریاست جمهوری تشکیل شد. در این بورد مشورتی و تیم مذاکره کننده، چهره‌های جهادی، ملی، سیاسی و علمی کشور حضور داشته و در بخش‌های مختلف کار خواهد کرد.
به نقل از ارگ، بورد عالی مشورتی صلح و تیم مذاکره کننده، شامل کمیته‌های کاری مختلف بوده و در عرصه‌های مختلف کار خواهد کرد.
در فرمان آمده است که بورد عالی مشورتی پروسه صلح و تیم مذاکره کننده دولت، به منظور به وجود آوردن تفاهم ملی برای تأمین صلح پایدار، از طریق مشوره‌ها و بحث‌ها با نخبه‌گان و بزرگان جهادی، سیاسی، اجتماعی و اقشار مختلف جامعه ایجاد می‌گردد.
این بورد که به ریاست رییس جمهور غنی دایر می‌گردد، مسئولیت دارد تا:

۱٫ مشوره‌های سازنده را در عرصه صلح به رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.

۲٫ پیشنهادات کمیته‌های کاری پروسه صلح را بررسی و ارزیابی نماید.

۳٫ در صورت لزوم دید، آجندا و چارچوب موثر مذاکرات را به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.

۴٫ از تحقق روند مذاکرات صلح نظارت به عمل آورد.
در جلسات بورد عالی، رهبری حکومت وحدت ملی، روسای مجلسین شورای ملی، قاضی‌القضات، مشاور امنیت ملی، رییس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، لوی سارنوال، رییس عمومی امنیت ملی، وزیر دولت در امور پارلمانی و رییس عمومی اداره مستقل ارگان‌های محلی، رییس شورای علمای افغانستان و رییس دارالانشای شورای عالی صلح اشتراک می‌نمایند.
وزیر دولت در امور پارلمانی جمهوری اسلامی افغانستان موظف است تا مسئولیت تدویر جلسات و هماهنگی با اعضای بورد عالی مشورتی صلح را به عهده داشته باشد.

جلسات بورد عالی مشورتی صلح به صورت ماهوار و یا هم در صورت لزوم دید به طور فوق‌العاده دایر می‌گردد.
ترکیب:
ساختارهای همکاری کننده بورد عالی مشورتی صلح متشکل از موارد ذیل که در فقره‌های الف الی ج طبق متن فرمان تشریح شده است، قرار ذیل می‌باشد.
الف: تیم مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان
تیم مذاکره کننده صلح متشکل از کارمندان ارشد و تخنیکی جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد. ریاست تیم مذاکره کننده را رییس دفتر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به عهده خواهد داشت.
تیم مذاکره کننده صلح موظف است تا:

۱٫ به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان، روند مذاکرات را با جانب مقابل در روشنی منافع ملی و رهنمودهای بورد عالی مشورتی به پیش ببرد.

۲٫ به طور منظم گزارش‌های پیشرفت مذاکرات را به بورد عالی مشورتی پروسه صلح ارائه نموده و در صورت لزوم دید هدایات آن بورد را اخذ می‌نماید.

۳٫ مسئولیت تخنیکی و دارالانشای تیم مذاکره کننده به عهده ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری می‌باشد.
ب: کمیته‌های کاری بورد عالی مشورتی پروسه صلح:
به منظور آگاهی بیشتر و جمع آوری نظریات مردم، بورد عالی مشورتی پروسه صلح توسط کمیته های ذیل که از نمایندگان اقشار مختلف جامعه تشکیل می‌گردد، همکاری می‌شود:

۱٫ کمیته نماینده‌گان احزاب سیاسی

۲٫ کمیته نمایندگان علمای کرام و روحانیون

۳٫ کمیته زنان نخبه کشور

۴٫ کمیته سران و نمایندگان اقوام

۵٫ کمیته فعالین مدنی و فرهنگی

۶٫ کمیته نمایندگان سکتور خصوصی

۷٫ کمیته نمایندگان مهاجرین و افغان‌های مقیم در بیرون از کشور

۸٫ کمیته نمایندگان جوانان

۹٫ کمیته نمایندگان خانواده‌های قربانیان جنگ

لیست‌های اعضای کمیته‌های فوق در مشوره با نخبه‌های اقشار مربوطه عنقریب ترتیب و نهایی خواهد گردید.
وظایف عمده کمیته کاری قرار ذیل خواهد بود:

• جمع آوری نظریات مردم در رابطه به روند صلح

• تحلیل نظریات مردم و ارائه گزارش آن به بورد عالی مشورتی صلح

• آگاهی دهی و تنویر اذهان مردم در رابطه به پیشرفت روند صلح

کمیته‌های فوق‌الذکر دارای یک نفر تنظیم/هماهنگ کننده است که مسئولیت تدویر جلسات، تهیه آجندا و تحریر مسوده‌ها و هدایات را بر عهده خواهد داشت.
جلسات کمیته‌های کاری به صورت ماهوار و یا هم در صورت لزوم دید به طور فوق‌العاده دایر می‌گردد.
ج: دارالانشاء بورد عالی مشورتی پروسه صلح:
به منظور هماهنگی و آمادگی لازم برای تدویر جلسات بورد عالی مشورتی صلح، دارالانشای بورد و امور تخنیکی آن به عهده دفتر شورای امنیت ملی می‌باشد.
لیست اعضای بورد عالی مشورتی صلح قرار ذیل می‌باشد.
اراکین محترم دولت جمهوری اسلامی افغانستان
۱٫ رییس جمهوری اسلامی افغانستان و معاونین شان
۲٫ رییس اجرایی حکومت و معاونین شان
۳٫ رییس ولسی جرگه
۴٫ رییس مشرانو جرگه
۵٫ قاضی القضات
۶٫ مشاور امنیت ملی
۷٫ رییس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری
۸٫ لوی سارنوال
۹٫ وزیر دولت در امور پارلمانی
۱۰٫ رییس عمومی امنیت ملی
۱۱٫ رئیس شورای سرتاسری علمای کشور
۱۲٫ رییس دارالانشای شورای عالی صلح
رهبران جهادی کشور
۱٫ حامد کرزی رییس جمهور پیشین
۲٫ پروفیسور صبغت الله مجددی رییس جمهور اسبق و رهبر جبهه نجات ملی افغانستان
۳٫ استاد عبدالرب رسول سیاف رهبر تنظیم دعوت اسلامی افغانستان
۴٫ انجنیر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان
۵٫ یونس قانونی عضو رهبری جمعیت
۶٫ سید حامد گیلانی رهبر حزب محاذ ملی افغانستان
۷٫ استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی و رییس شورای عالی صلح
۸٫ صلاح‌الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان
۹٫ سید منصور نادری، رهبر حزب پیوند ملی
۱۰٫ شیخ محمد آصف محسنی رهبر حرکت اسلامی افغانستان
۱۱٫ عبدالهادی ارغندیوال رییس حزب اسلامی
۱۲٫ حاجی دین محمد رهبر د سولي او پرمخټک ګوند
۱۳٫ استاد عطامحمد نور عضو رهبری جمعیت اسلامی
۱۴٫ آمنه افضلی شخصیت سیاسی کشور
۱۵٫ صدیقه بلخی سناتور و شخصیت سیاسی کشور
۱۶٫ محمداسماعیل خان عضو رهبری جمعیت اسلامی افغانستان
۱۷٫ امرالله صالح رهبر روند سبز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا