آخرین اخبارادبیاتافغانستانفرهنگ و دانش

آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش شانزدهم- رضا محمدی- شاعر
سلسله تصوف آنان با رسول و بعد علی مرتضی و سپس ائمه، شروع می‌شود و قیام کربلا را نقطه عطف تصوف و سلوک معنوی رشیدانه می‌داند

شاه نعمت الله ولی، صوفی صافی و رییس طریقت تصوفی شاه نعمت‌اللهی‌ست که خودش به چندین شعبه مشهور دیگر از جمله طریقت خاکساری، طریقت گنابادی و نوربخشی، تقسیم شده است. طریقت شاه نعمت‌الله، طریقه‌ای متفاوت با دیگر صوفیان است که بر مبنای فقر ساخته شده و سالکان آن خود را فقیر می‌نامند. حافظ شعر معروف «آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند/ آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند» را در جواب به ایشان سروده که گفته بود: «مایی که خاک را به نظر کیمیا کنیم».
دیوان اشعار شاه نعمت‌الله در سال‌های اخیر، دوباره پر طرفدار و پر خریدار شد، چرا که بعضی از مفسران، این دیوان را آینه غیب می‌دانستند که حوادث آینده، در آن پیش بینی شده است.
اشعار شاه، وصف و نعت خاندان پیامبر فراوان دارد. او توسل به این خانواده و اصحاب کساء، کسانی که در زیر عبای رسول جمع شده بودند را منبع خیر و برکت می‌داند. و سلسله تصوف آنان با رسول و بعد علی مرتضی و سپس ائمه، شروع می‌شود و قیام کربلا را نقطه عطف تصوف و سلوک معنوی رشیدانه می‌داند.
گر خدا را دوست داری مصطفی رادوست دار
ور محب مصطفائی مرتضی را دوست دار
از سر صدق و صفا گر خرقه‌ای پوشیده‌ای
نسبت خرقه بدان، آل عبا را دوست دار
دردمندانه بیا و دُرد درش نوش کن
خوش بود دردی اگر داری دوا را دوست دار
بی فنا دار بقای دوست نتوان یافتن
گر بقای جاودان خواهی فنا را دوست دار
چون شهید کربلا در کربلا آسوده است
همچو یاران موالی کربلا را دوست دار
دوستدار یار خود یاران ما دارند دوست
ما محب دوستدارانیم و ما را دوست دار
نعمت الله رند و سرمست است و با ساقی حریف
این چنین یار خوشی بهر خدا را دوست دار

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا