آخرین اخبارافغانستانسیاستفرهنگ عامه

«اترا» را بگذارید، «رسول باوری» را بگیرید

چه کسی پاسخگوی تروریزم فرهنگی، مصادره حقارت آمیز جشن نوروز توسط چند تا آدم بی‌باور به ارزش‌های این میراث فرهنگی و تمدنی کشور ماست؟

راستی کسی خبر دارد، دولت در کابل چه برنامه‌ای به خاطر گرامی‌داشت از نوروز داشته است؟
این بزرگوار رسول باوری معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور است. ایشان در سه سال پیهم ریاست کمیسیون برگزاری جشن نوروز؛ بزرگترین مناسبت فرهنگی سال را به عهده داشته است.
نتیجه کار سه ماهه این بزرگوار و همکارانش از چند نهاد حکومتی دیگر، در چارچوب این کمیسیون؛ برگزاری بندار برای رفیقان و‌ رفیقان رفیقان اعضای کمیسیون برگزاری، یک دوره اتن و یک نمایشگاه عکس در باغ بابر بوده است و بس.
چه کسی پاسخگوی تروریزم فرهنگی، مصادره حقارت آمیز جشن نوروز توسط چند تا آدم بی‌باور به ارزش‌های این میراث فرهنگی و تمدنی کشور ماست؟
آقای باوری و همکاران شان به نوروز بی‌باورند یا از تاریخ و فرهنگ این کشور بی‌خبر؟
وقتی از تاریخ ۵۰۰۰ ساله دم می‌زنیم، نوروز که یکی از نمادهای بارز و غیر قابل انکار برای نشانه گذاری و توجیه این ادعاست، از تریبون نوروز لاف‌های مان گوش عالم را کر می‌کند، اما از پاسداشت نوروز شانه خالی می‌کنیم و میدان را به داعیه داران تاریکی، واپسگرایی و عصبیت‌های کور واگذار می‌کنیم، مسئولیت این رویکرد شرم‌آور در گام نخست به عهده وزارت اطلاعات و فرهنگ و به ویژه معینیت فرهنگی این وزارت است.

این متن را در فیسبوک شماری از دوستان خواندم. از آنجایی که من هم به عنوان یکی از مشاوران امور‌ رسانه‌ای و فرهنگی رهبری دولت، خودم را در تحقیر این جشن بزرگ فرهنگی شریک می‌دانم، بازنشرش کردم.
می‌توانم دلایل دیگری را بر مدعای ناکارگی، ناسپاسی و بی‌باوری اعضای کمیسیون دولتی برگزاری جشن نوروز به این میراث بزرگ تمدنی مان بیفزایم.
اما به دلیل این که همه ما غرق سیاست بازی بوده و خودم دست کم زحمت یاد آوری این مسئله را به همکارانم و کمیتهٔ اجرایی فرهنگ و هنر که در چارچوب شورای وزیران فعالیت دارد، در روزهای پیش از نوروز به خود نداده‌ام، فقط و فقط به سهم خودم پوزش می‌طلبم و در برابر نوروز و نوروزیان سر تعظیم فرود می‌آورم.

نویسنده

حشمت رادفر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا