آخرین اخبارافغانستان

اجرای تمام پروژه‌های ساختمانی دولتی توسط وزارت شهرسازی


براساس حکم رییس جمهور، تمامی پروژه‌های ساختمانی دولتی از وزارت‌خانه‌ها و دیگر ادارات دولتی، به وزارت شهرسازی و مسکن انتقال یافته و در هماهنگی با وزارت اقتصاد، عملی خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری دید، به نقل از خبرنامه وزارت شهرسازی و مسکن، جلسه مشورتی، روی پیشرفت روند انتقال پروژه‌های ساختمانی دولتی به وزارت شهرسازی و مسکن، به ریاست وزیر شهرسازی، در تالار کنفرانس تصدی بنایی این وزارت دایر شد.
سید منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن، از همکاری وزارت‌های اقتصاد، مالیه و دیگر وزارت‌خانه‌ها و ادارات، در روند انتقال پروژه‌های ساختمانی دولتی به وزارت شهرسازی و مسکن، تشکر کرده و بر عملی شدن حکم رییس جمهور در مورد انتقال پروژه‎های ساختمانی دولتی به وزارت شهرسازی و مسکن، تأکید کرد.
گفتنی است که تاکنون۳۰ درصد پروژه‌های ساختمانی دولتی به وزارت شهرسازی انتقال یافته و قرار است که در سال ۱۳۹۷ این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا