آخرین اخبارافغانستانسیاست

احزاب هیئتی را برای گفت‌وگو با طالبان موظف ساخته/ نتیجه انتخابات مشکوک است

کمیته احزاب سیاسی با صدور بیانیه‌ای موضع‌ خود را در قبال سه مسئله مهم « انتخابات ریاست جمهوری»، « روند صلح » و « انتخابات پارلمانی » مشخص کرده و از حکومت خواسته که خواست احزاب را جدی بگیرد.


کمیته احزاب سیاسی با صدور بیانیه‌ای موضع‌ خود را در قبال سه مسئله مهم « انتخابات ریاست جمهوری»، « روند صلح » و « انتخابات پارلمانی » مشخص کرده و از حکومت خواسته که خواست احزاب را جدی بگیرد.
در بیانیه ذکر شده که روند شمارش و اعلان نتیجه آرای انتخابات پارلمانی مشکوک است وبرای احزاب سیاسی تنها آرای بایومتریک شده پذیرفتنی می‌باشد.
همچنان در این بیانیه، بر انجام مذاکرات به منظور رسیدن به صلح تاکید و گفته شده که باید مذاکرات بدون پیش‌شرط و چهارجانبه باشد.
انتخابات ریاست جمهوری نیز از موضوعات مهم دیگر است که کمیته احزاب سیاسی در قبال آن موضع گرفته و بر شفافیت در آن تاکید کرده است.
در این بیانیه به حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی هشدار داده شده که اگر نقطه نظرهای احزاب سیاسی جدی گرفته نشود، آنان خواستار حکومت موقت خواهند شد.

بیانیه کامل:
بیانیه کمیته احزاب سیاسی در مورد سه موضوع مهم کشور؛ «انتخابات ریاست جمهوری» «صلح» و «انتخابات پارلمانی»
تردیدی وجود ندارد که مردم افغانستان در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر، دل‌نگران وضعیت آینده کشورشان است. ما اکنون بدون مبالغه دریکی از نقاط عطف تاریخ کشور قرارگرفته‌ایم. اگر اوضاع به‌درستی مدیریت شود امکان دارد کشور ما راه خود را از دل پیچ‌وخم‌های فراوانِ فرارو، به سمت ثبات، امنیت، مشروعیت، پیشرفت، ثبات، مشارکت، توسعه، عدالت و آزادی باز کند؛ اما درصورتی‌که به‌درستی مدیریت نشود، ممکن است بار دیگر به گذشته تاریک بازگردد و در عمق جنگ‌های بیشتر، ناامنی‌ها و نفاق ویرانگر و فقر و سیه‌روزی که آینده آن ناپیدا است سقوط کند.
حرکت کشور به سمت جلو، به سه موضوع مهم گره‌خورده است؛ «انتخابات شفاف و عادلانه ریاست جمهوری» «صلح عادلانه با تحریک طالبان» و «اعتباردهی به انتخابات پارلمانی». احزاب سیاسی افغانستان با درک مسئولیت تاریخی خویش، هر سه موضوع مهم و حیاتی را با دقت تحت نظر دارد و مصمم‌ است که در رابطه با هر سه موضوع یادشده مسئولیت خویش را به‌درستی به انجام برساند. بنابراین، مواضع اصلی و نهایی خویش را به‌صورت فشرده، روشن و قاطع، ذریعه این اعلامیه پیرامون هریک از موضوعات یادشده، به «مردم افغانستان»، «کمیسیون‌های انتخاباتی»، «حکومت وحدت ملی» و «جامعه بین‌المللی» اعلام می‌نماییم:

موضوع اول؛ انتخابات ریاست جمهوری
احزاب سیاسی، اصولاً انتخابات را تنها راه مشروع برای احراز قدرت می‌دانند. درعین‌حال اما با توجه به دخالت‌های پیدا و پنهان حکومت در مدیریت انتخابات، به هیچ صورت اجازه نمی‌دهند که انتخابات ریاست جمهوری بدون رعایت اصول جهانی و پذیرفته‌شده‌ای که اعتبار و شفافیت آن را تضمین می‌کند، محملی برای احراز قدرت گردد. اصولی را که احزاب سیاسی، با توجه به ضیقی وقت برای انتخابات مشروع و شفاف مطرح می‌کند، قرار ذیل است:
اول؛ ثبت‌نام رأی‌دهندگان در روز انتخابات با سه ویژگی «بایومتریک کامل با ده انگشت» «آی اسکن» و «گرفتن عکس رأی‌دهنده» در دیتابیس ثبت‌نام.
اساساً ثبت‌نام رأی‌دهندگان باید قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با معیارهای بین‌المللی و با استفاده از دستگاه «بایومتریک» کامل (ده انگشت) و «آی‌اسکن» انجام می‌گرفت و لیست رأی‌دهندگان قبل از انتخابات از طریق وب‌سایت‌های رسمی نشر می‌گردید؛ اما با توجه به تقویم انتخاباتی و فشار زمان، در حال حاضر چنین فرصتی وجود ندارد. ازاین‌جهت احزاب سیاسی ثبت‌نام رأی‌دهندگان با رعایت ویژگی‌های فوق را در روز انتخابات به‌عنوان بدیل آن پیشنهاد می‌کند.
دوم؛ استفاده از تکنولوژی در دو مرحله مهم انتخابات؛ یعنی «رأی دادن» و «شمارش آراء» در عرض رأی‌دهی دستی و شمارش دستی آراء.
سوم؛ انتشار تعداد رأی‌دهندگان مطابق لیست به‌دست‌آمده از ثبت‌نام روز رأی‌دهی بلافاصله بعد از انتخابات با تفکیک مراکز و محلات رأی‌دهی از طریق وب‌سایت‌ها و رسانه‌های برقی.
چهارم؛ فراهم‌سازی زمینه نظارت مؤثر احزاب از تمام روندهای انتخاباتی.
پنجم؛ اصلاحات لازم در اسناد، طرزالعمل‌ها و مدیران ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی.
احزاب سیاسی عقیده دارد که انتخابات ریاست جمهوری با رعایت اصول فوق و اتخاذ تدابیر ضروری دیگر می‌تواند از شفافیت و اعتبار نسبی برخوردار گردد. در غیر آن‌صورت هرگونه انتخاباتی که بدون رعایت اصول فوق برگزار گردد، با تقلب گسترده همراه خواهد گردید و افغانستان را در کام یک بحران مهارناپذیر دیگر پرتاب خواهد کرد. بنابراین، احزاب سیاسی از کمیسیون مستقل انتخابات، حکومت وحدت ملی و جامعه بین‌المللی می‌خواهد که با تطبیق اصول فوق، زمینه یک انتخابات مشروع را فراهم سازد.

Shokh Mand, [17.12.18 14:54] تأکید می‌کنیم که احزاب سیاسی به هیچ صورت انتخابات همراه با تقلب را نمی‌پذیرد و همچنین تأکید می‌کنیم که ارگ ریاست جمهوری دست از کمپاین‌های پیش از وقت بردارد و سفرهای پر هزینه ولایتی رییس جمهور و عزل و نصب‌ها نوعی از کمپاین انتخاباتی پیش از وقت است.
هشدار ما به حکومت این است که هرگاه احزاب سیاسی به این نتیجه برسند که کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت وحدت ملی پیشنهادهای احزاب را در مورد شفافیت انتخابات جدی نمی‌گیرند و دست از تخلف و قانون شکنی برنمی‌دارند، ما خواهان ایجاد حکومت موقت خواهیم شد؛ حکومتی که بتواند انتخابات ریاست جمهوری را در ظرف شش ماه برگزار نماید.
موضوع دوم؛ نتایج انتخابات پارلمانی:
بر اساس حکم صریح قانون، کمیسیون مکلف است که نتایج قسمی انتخابات را روزانه اعلام و نتایج ابتدایی کل پروسه را درمجموع در یک روز اعلان نماید.
درعین‌ حال، اما کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز باهدف مشکوکی نتایج انتخابات را نه براساس حکم قانون؛ بلکه به ‌صورت دلخواه خود و به گونه مختلط اعلان نموده است
احزاب سیاسی یکبار دیگر با صراحت اعلان می‌دارد که فقط نتایج آرای بایومتریک شده را معتبر می‌دانند و نتایجی را که از شمارش آرای مخلوط، بدست آمده باشد قبول ندارد.
موضوع سوم؛ صلح
نیاز صلح، از نفرت جنگ برجسته می‌شود. خوشبختانه اکنون همه طرف‌ها در داخل افغانستان، به شمول تحریک طالبان به این نتیجه رسیده‌اند که بحران افغانستان از طریق جنگ پایان نمی‌یابد. پایان هر جنگ، صلح است. گروه‌های سیاسی-قومی افغانستان تا زمانی که بر سر یک سلسله اصول اساسی به تفاهم نرسند، جنگ در افغانستان ادامه پیدا می‌کند. از جانب دیگر روشن است که تداوم جنگ، هر آنچه را که تا هنوز از دارایی‌های مادی و معنوی کشور بازمانده است نیز به خاکستر تبدیل می‌کند. ازاین‌جهت احزاب سیاسی به‌عنوان یکی از مسئولیت‌های اساسی خویش، در مورد رسیدن به یک صلح عادلانه و پایدار تلاش‌های خویش را آغاز خواهد کرد.
احزاب سیاسی برگزاری مذاکرات بین‌الافغانی را تنها راه، برای حل بحران جاری و ختم جنگ در کشور می‌داند و باور دارد که تمامی اطراف داخلی باید بدون هیچ پیش شرطی در مذاکرات حضور داشته باشند. احزاب طرفدار مذاکرات بین‌الافغانی چهار جانبه ملی و فراگیر می‌باشند، در صورت نادیده گرفته شدن یکی از جهت‌های مطرح سیاسی کشور، پروسه مذکرات صلح موفق نخواهد شد. احزاب سیاسی افغانستان فیصله کرده که با استفاده از ظرفیت‌ها و امکاناتی که دارد تلاش‌های جدی و عملی را برای برپایی مذاکرات مهم بین‌الافغانی آغاز خواهد کرد. هم چنین احزاب سیاسی توافق کردند که هیئتی را موظف نمایند تا با تفاهم نزدیک و معلن با تحریک اسلامی طالبان، پروسه آغاز مذاکرات بین‌الافغانی را تسریع نمایند. از جانب دیگر تحریک طالبان هم نیز با این ابتکار احزاب موافقت نموده است.احزاب سیاسی از ماموریت داکتر خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا به خاطر آوردن صلح پایدار و پایان جنگ استقبال می‌کنند و آن را اقدام بجا و درست دانسته و از آن حمایت می‌کنند.
و من الله توفیق
کمیته سیاسی احزاب
مورخ ۲۵ قوس ۱۳۹۷

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا