آخرین اخباراسلایدشوافغانستانسیاست

احمدضیا مسعود از وظیفه‌اش برکنار شد

رییس‌جمهور غنی با صدور فرمانی، احمدضیا مسعود نماینده فوق‌العاده خود در امور اصلاحات و حکومتداری خوب را برکنار کرده‌است.

به گزارش خبرگزاری دید، ارگ ریاست جمهوری تاهنوز علت اساسی برکناری آقای احمدضیا مسعود را ارایه نکرده‌است.

رییس‌جمهور غنی در مورد برکناری آقای احمدضیا مسعود چنین فرمانی را صادر کرده است:

«به تأسی از حکم فقره(۱۳) ماده(۶۴) قانون اساسی افغانستان، عزل احمدضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب، منظور است.»

گفته می‌شود که دلیل برکناری آقای مسعود، عدم موفقیت‌ وی در انجام وظیفه بوده‌است.

احمد ضیا مسعود، یکی از حامیان انتخاباتی رییس‌جمهور غنی در پیکارهای انتخاباتی‌اش بود که بیش از دو سال در سِمت نماینده فوق‌العاده رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، انجام وظیفه کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا