آخرین اخباراجتماعافغانستان

اختصاص ۱۰ میلیون افغانی برای بی‌جا شدگان فاریاب

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، مبلغ ده میلیون افغانی به بی‌جا شده‌های ولایت فاریاب فرستاده است.


وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، مبلغ ده میلیون افغانی به بی‌جا شده‌های ولایت فاریاب فرستاده است.
این مقدار پول به اساس حکم ریاست اجرایی کشور به منظور رسیده‌گی از فامیل‌های بیجا شده ناشی از حوادث طبیعی و جنگ و ناامنی به ولایت فاریاب فرستاده شده است.
همچنان برای ۱هزار خانواده مواد غذایی از ریاست رسیدگی به حوادث ولایت جوزجان به این ولایت فرستاده شده است.
به اساس هدایت وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، مواد غذایی و سایر کمک‌های اولیه به مرکز ولسوالی فرستاده شده که از طرف کمیته‌های ولسوالی توزیع می‌گردد.
همچنان برای ۳۰۰ خانواده متضرر ناشی از جنگ در ولسوالی پشتونکوت از طرف آن ریاست مواد غذایی در حال توزیع است و از طرف صحت عامه ۳۰ کارتن ادویه تدارک تهیه و انتقال داده شده.
از اثر جنگ و ناامنی ۳هزار خانواده به عنوان بی‌جا شده راجستر گردیده است و در مناطق امن این ولایت جا به جا گردیده است که از جمله ۱۵۰۰ خانواده سروی و کمک‌های بشری دریافت کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا