آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

ارگ به دنبال نزدیکی با هزاره‌ها

انتظار جامعه هزاره در افغانستان این بوده و هست که مزاری در زمره رهبران سیاسی چون برهان‌الدین ربانی و احمدشاه مسعود توسط حکومت، گرامی داشته شود.روز گذشته برای نخستین بار بیست‌وسومین سالگرد شهید عبدالعلی مزاری، به صورت رسمی توسط حکومت در ارگ ریاست جمهوری با میزبانی رییس جمهور غنی و معاونش سرور دانش برگزار شد. عبدالعلی مزاری رهبر فقید حزب وحدت و تعدادی از همرانش بیست و سه سال قبل توسط طالبان به قتل رسید. از آن زمان تا کنون همه ساله در ماه حوت به این مناسبت محافل گرامی‌داشت توسط هواداران و پیروان ایشان در افغانستان و دیگر نقاط دنیا برگزار می‌گردد، ولی این اولین بار است که در این سطح از رسمیات توسط حکومت افغانستان تجلیل می‌شود. رییس جمهور غنی دو سال قبل، لقب « شهید وحدت ملی» را به آقای مزاری اعطا کرده و تاکید کرده بود که مزاری مسیر تاریخ را تغییر داده است.
رییس جمهور غنی، معتقد است که مزاری جنگ را راه حل نمی‌دانست. وحدت ملی، عدالت اجتماعی، مشارکت در ساختارسیاسی به اندازه شعاع وجودی اقوام، تعیین سرنوشت از طریق انتخابات، سرشماری نفوس، توجه به جایگاه زنان، برابری شهروندان و تعدیل واحدهای اداری از جمله محورهای اصلی دیدگاه‌های آقای مزاری را تشکیل می‌دهد که امروز نخبگان و روشنفکران کشور از آن استقبال می‌کنند.
آقای غنی، تاکید کرد که فصل تفرقه تمام شده است. ما ضرورت به درک تحلیلی گذشته داریم اما تکرار گذشته را اجازه داده نمی‌توانیم.
رییس‌ جمهور در رابطه به توسعه مناطق مرکزی نیز گفت:« به وضاحت می‌گویم که زندان جغرافیایی افغانستان مرکزی در حال شکستن است و هیچ قدرتی بعد از این نخواهد توانست که افغانستان مرکزی را دوباره به زندان تبدیل کند.»
علاوه بر آن، قتل شهید مزاری توسط طالبان که دشمن مشترک جریان‌های سیاسی دخیل در نظام سیاسی پساطالبان به شمار می رود، موجب نوعی وفاق ملی برای گرامی‌داشت از مزاری گردیده است. نکته دیگری که امروزه مزاری را نزد هوادارنش محبوب ساخته این است که می‌گویند وی ملک و دارایی شخصی از خود بجا نگذاشته و رهبر ساده زیست بوده است.
هر چند به پایان عمر حکومت اندکی باقی مانده است، اما به نظر می‌رسد این اقدام ارگ ریاست جمهوری گامی در جهت بهبود همگرایی ملی نیز باشد؛ زیرا مزاری با گذر زمان به نماد سیاسی هزاره‌ها تبدیل شده است، تجلیل رسمی در ارگ ریاست جمهوری از مزاری می‌تواند به نزدیکی هزاره‌ها با ارگ موثر واقع شود. هرچند ریاست جمهوری افغانستان از فیض محمد کاتب هزاره به عنوان پدر تاریخ نگاری افغانستان تجلیل کرده و به نام وی مدال رسمی دولتی ضرب کرده است.
انتظار جامعه هزاره در افغانستان این بوده و هست که مزاری در زمره رهبران سیاسی چون برهان‌الدین ربانی و احمدشاه مسعود توسط حکومت، گرامی داشته شود. از جانب دیگر رییس جمهور غنی در پیکارهای انتخابات ۲۰۱۴ وعده داده بود که هزارجات را از زندان طبیعی نجات می‌دهد، ولی عدم توافق جنبش روشنایی و دولت در مورد مسیر لین ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان، روابط حکومت وحدت ملی و بخشی از بدنه هزاره‌ها را به شدت سرد کرده است.
هزاره‌ها عمدتاً سیاست‌های حکومت وحدت ملی را تبعیض‌آمیز ارزیابی می‌کنند. سرور دانش معاون دوم رییس جمهور را به عنوان نماینده خود در قدرت به خاطر خونسردی و مدارایش سرزنش می‌کردند. ریاست جمهوری با برگزاری این مراسم که به ابتکار سرور دانش بوده است می‌خواهد از یک طرف نگاه مثبت ارگ ریاست جمهوری نسبت به اقوام را به نمایش بگذارد و از جانب دیگر نقش دانش را به عنوان سیاست‌مدار با برنامه، برجسته سازد. در همین محفل سرور دانش از اداره امور ریاست جمهوری و کمیسیون اصلاحات اداری خواست که آمار کارمندان تمامی ادارت دولتی و فیصدی حضور اقوام را با مردم شریک سازند.
به باور سرور دانش، عدالت مساله اصلی شهید مزاری بود. چون تاریخ گذشته این سرزمین هیچگاه شاهد تحقق عدالت نبوده است. نه ساختار سیاسی، عادلانه بوده و نه ساختار اداری و نه رفتار عدالت‌محور با شهروندان صورت گرفته است. از این رو شهید مزاری به عنوان یک رهبر مردمی، دردی را می‌خواست درمان کند که تمام تاروپود وجود یک ملت را از هم گسسته بود و در این مسیر شجاعانه حرکت کرد.
قابل ذکر است که هیچ یکی از گروه‌های قومی و سیاسی- بجز طالبان از جمله هزاره‌ها با نظام سیاسی کنونی اختلاف مبنایی ندارند. آن‌ها از قانون اساسی فعلی، میکانیزم‌های توزیع قدرت، آزادی بیان، رعایت حقوق زنان و دیگر ارزش‌های جدید، به عنوان دست آوردهای بی‌پیشینه حمایت می‌کنند. نارضایتی‌ها عمدتاً ناظر بر عملی نشدن وعده‌ها و کم توجهی به قوانین است.
محمد محقق معاون ریاست اجرایی نیز به تازگی در مراسم گرامی‌داشت از سالگرد شهید مزاری تاریخ ۱۸ همین ماه، با لحن ملایم‌تری خواسته‌های مردم مناطق مرکزی از حکومت را در قسمت توسعه متوازن و تعدیل واحدهای اداری مطرح کرده و از طرح‌های زیربنایی حکومت استقبال کرد.
اختر سهیل_ خبرگزاری دید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا