آخرین اخباراجتماعافغانستانزنان

از هر ناحیه شهری کابل دو زن به عنوان وکیل گذر انتخاب می‌شود

رییس جمهور غنی به شهرداری کابل دستور داد که زمینه گزینش دو زن را به عنوان وکیل گذر از هر ناحیه شهری کابل فراهم کند.

رییس جمهور غنی به شهرداری کابل دستور داد که زمینه گزینش دو زن را به عنوان وکیل گذر از هر ناحیه شهری کابل فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری دید، رییس جمهور غنی این دستور را در نشستی با نمایندگان زنان ناحیه‌ها و ولسوالی‌های کابل داده است.
رییس جمهور غنی در این نشست گفته است که یک اداره تمام مشکلات زنان را حل نمی‌تواند، برای انسجام مشکلات زنان به یک شورای قوی زنان نیاز است.
به گفته او، بدون انسجام واضح زنان تمام مشکلات حل نمی‌شود.
در این نشست زنان مشکلات‌شان را در بخش‌های صحت، ورزش، حضور کم‌رنگ زنان در سطوح رهبری و نبود معلمان مسلکی مطرح کرده‌اند.
محمد اشرف غنی گفته است که در پنج سال گذشته به استخدام زنان در بست‌های بلند توجه شده است و این سلسله ادامه خواهد یافت.
او اذعان کرده است که در عرصه ورزش هنوز هم سهولت‌های لازم به زنان فراهم نشده است و بر مبنای یک طرح واضح در این خصوص اقدامات اساسی انجام خواهد شد.
رییس جمهور غنی همچنان دستور داده است که در چارچوب ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت و اداره المپیک، زنان به عنوان رییس و معاون تعیین شوند.
قابل یادآوری است که شهر کابل متشکل از ۲۲ ناحیه است و در صورتی که طرح محمد اشرف غنی اجرا شود، این شهر برای نخستین‌بار ۴۴ وکیل گذر زن خواهد داشت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا