آخرین اخباراجتماعاسلایدشوافغانستان

یافته‌های نظرسنجی:

از هر ۱۰۰ افغان ۷ نفر «امارت» می‌خواهد، ۷۰ نفر «جمهوریت»

یافته‌های یک نظرسنجی تازه که از مردم افغانستان در مورد روند صلح و آینده کشور صورت گرفته، نشان می‌دهد که ۶۹ درصد مردم این کشور «نظام جمهوری اسلامی» را بهترین گزینه برای تأمین صلح پایدار می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری دید، یافته‌های نظرسنجی که به تازگی از سوی انستیتوت مطالعات صلح و جنگ صورت گرفته، نشان می‌دهد که بیش از ۶۷ درصد مردم افغانستان به روند گفت‌وگوهای صلح خوشبین هستند و نظام جمهوری اسلامی را بهترین گزینه برای تأمین صلح دایمی در کشور می‌دانند.
گزارش این نهاد نشان می‌دهد: «۶۹ درصد پاسخ‌دهندگان در این نظرسنجی گفته‌اند، برای تأمین صلح پایدار در کشور، نظام جمهوری اسلامی بهترین گزینه به شمار می‌رود. این در حالی است که تنها ۸ درصد پاسخ‌دهندگان گزینه «امارت اسلامی» را برگزیده‌اند».

۳۶ درصد پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی قساوت، ظلم و بی‌رحمی طالبان را به عنوان منبع نگرانی‌شان بیان نموده‌اند. در این نظر سنجی ۴۰.۹۸ درصد از پاسخ دهندگان معتقد بودند که جنایت کاران طالب باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند، ۲۹.۳۴ درصد دیگر موضوع عفو عمومی را مطرح کردند و ۲۴.۶۴ درصد عنوان کردند که طالبان باید از مردم افغانستان عذرخواهی کنند.
در همین حال، ۸۰.۶۷ درصد پاسخ‌دهندگان به نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که می‌تواند صلح پایدار را تضمین کند، اعتماد دارند و بیان داشتند که امنیت محل زندگی‌شان توسط حکومت تأمین می‌شود.
از سویی هم، حدود ۴۲ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که در صورت فراهم بودن شرایط، کشور را ترک خواهند کرد.


نظرسنجی انستیتوت جنگ و صلح نشان می‌دهد؛ هند (۴۰ درصد) بهترین دوست افغانستان در منطقه است در حالی که تنها (۴ درصد) پاکستان را بهترین دوست منطقه‌ای افغانستان انتخاب کردند.
ایـن نظرسـنجی در هشـت زون کشـور بـا اسـتفاده از ابـزار پرسشـنامه بسـته انجـام شـده اسـت.
به تعداد ۸ هزار و ۴۶۵ تن از شهروندان از نقاط مختلف کشور طرف این نظرسنجی قرار داشته و تناسب اشتراک مردان و زنان در این نظرسنجی به ترتیب ۶۴ و ۳۶ درصد بوده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا