آخرین اخباراجتماعافغانستان

از هفته قانون اساسی، در غور بزرگداشت شد

بعد از ظهر روز گذشته کانون کتاب غور از هفته قانون اساسی افغانستان طی محفلی در سالون کنفرانس‌های ریاست شهرداری ولایت غور با حضور والی، رؤسای ادارات دولتی و جوانان بزرگداشت کرد.

بعد از ظهر روز گذشته کانون کتاب غور از هفته قانون اساسی افغانستان طی محفلی در سالون کنفرانس‌های ریاست شهرداری ولایت غور با حضور والی، رؤسای ادارات دولتی و جوانان بزرگداشت کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، غلام ناصر خاضع والی غور ضمن سپاسگزاری از برگزارکنندگان این محفل، روی تطبیق و اهمیت قانون اساسی صحبت نموده گفت: با آن که بعد از ادوار ظلم و ستم بالای مردم افغانستان و حاکم بودن قانون‌های ساخته شده‌ فردی، قانون اساسی که به عنوان مادر قوانین یاد می‌شود تصویب و توشیح گردید اما تا زمان فعلی که این قانون حاکم است با مشکلات و چالش‌های زیادی مواجه بوده که باعث عدم تنفیذ کلی قانون شده و در تطبیق آن خطاهایی صورت گرفته است.
آقای خاضع گفت، با این همه چالش‌ها و مشکلات این باعث فخر ما است که دارای چنین قانون اسلامی و انسانی که مبتنی بر ارزش‌های ملی ترتیب گردیده هستیم و ما در تلاش این می‌باشیم که مشکلات موجود را نابود ساخته و قانون اساسی را به طور کلی و در سرتاسر افغانستان تطبیق نماییم تا باشد که در زیر ساحه این قانون بتوانیم جامعه مرفه و عاری از هر نوع مشکل و چالش داشته باشیم.
او، از موانع و علت‌های عمده عدم تنفیذ کلی قانون اساسی را در افغانستان حضور مخالفان مسلح و در بخش‌هایی عدم آگاهی مردم از قانون اساسی و مداخلات کشورهای بیگانه عنوان می‌کند.
در همین حال، نثار احمد کوهین عضو کانون کتاب پیرامون اهمیت تطبیق سرتاسری قانون اساسی صحبت نمود و گفت: اگر قانون اساسی افغانستان به طور کلی و بدون نقض تطبیق گردد، بدون شک ما دارای جامعه عاری از فساد، مشکلات کنونی و دارای یک جامعه مرفه خواهیم بود.
کوهین می‌گوید: ما توقع نقض و زیر پا کردن قانون اساسی را از جانب مخالفان دولت و مجرمین داشته‌ایم اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این قانون با فیصدی بالایی از سوی حکومتی‌ها و رهبران حکومت نقض می‌شود که این باعث ناامیدی ما برای رسیدن به واحد کلی تنفیذ قانون اساسی می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا