آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

امضای پروژه مدیریت و تنظیم چراگاه‌های دایکندی

وزارت زراعت آبیاری و مالداری قرارداد پروژه‌ مدیریت و تنظیم چراگاه‌های ولایت دایکندی را با اداره‌ انکشافی همکاری‌های کشور سویس امضا کرد. قرار است اداره انکشافی همکاری‌های سویس برای پیش‌برد این پروژه، مبلغ ۵.۹ میلیون دالر کمک کند.

وزارت زراعت آبیاری و مالداری قرارداد پروژه‌ مدیریت و تنظیم چراگاه‌های ولایت دایکندی را با اداره‌ انکشافی همکاری‌های کشور سویس امضا کرد. قرار است اداره انکشافی همکاری‌های سویس برای پیش‌برد این پروژه، مبلغ ۵.۹ میلیون دالر کمک کند.
به گزارش خبرگزاری دید، پروژه مدیریت و تنظیم چراگاه‌ها به ‌منظور بهبود معیشت خانواده‌های بی‌بضاعت به ویژه زنان، از طریق مدیریت و تنظیم پایدار منابع طبیعی در جریان چهار سال آینده در ولایت دایکندی تطبیق می‌‌شود.
حشمت‌الله غفوری معیین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در مراسم امضای قرارداد مدیریت و تنظیم چراگاه‌های دایکندی، میان او (وزارت زراعت) و سیلوانا هوک رییس اداره انکشافی و همکاری‌های سویس برای افغانستان، گفت:«مدیریت و تنظیم چراگاه‌ها بر بهبود اقتصاد کشور تاثیرگذار است؛ زیرا ۴۷ درصد کل جغرافیای افغانستان را چراگاه‌ها تشکیل می‌دهد که در مجموع ۳۰ میلیون هکتار زمین را شامل می‌شود.»
آقای غفوری می‌‌گوید که خشک‌سالی‌های اخیر نشان داد که چراگاه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است و در صورت دوام خشک‌سالی، حدود ۲۲ میلیون جانور در افغانستان با تهدید مرگ مواجه می‌شود. او تأکید کرد که به خاطر حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی، تهیه علوفه برای حیوانات، جلوگیری از سیلاب‌ها و سرسبزی پروژه مدیریت و تنظیم چراگاه‌ها اجرا می‌شود.
معیین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت گفت: «۲۲ میلیون مواشی، منبع درآمد میلیون‌ها افغان است، ارزش چراگاه‌های افغانستان دو میلیارد دالر است، یعنی اگر ما با خشک‌سالی‌های پی هم مواجه شویم، برای جبران به ۲ میلیارد دالر نیاز داریم مردم از جنگل‌های کشورشان باید حفاظت کنند.»
سیلوانا هاک رییس اداره انکشافی و همکاری‌های سویس برای افغانستان حفاظت از چراگاه‌ها را مهم دانست و گفت: «در گذشته پروژه‌هایی در تخار، بامیان و ولایت‌های جنوبی به حمایت ما تطبیق شده است، از کمک به مردم افغانستان خرسندیم و برای ادامه‌ آن متعهد هستیم.»
در همین‌حال، محمد رفیع قاضی‌زاده رییس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت می‌گوید که این پروژه در چهارچوب استراتژی ملی منابع طبیعی اجرا می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا