آخرین اخباراسلایدشوافغانستانخبر های مهمسیاست

اتمر و ارغندیوال:

اگر شرایط جامعه جهانی را برآورده نکنیم، کمک‌های شان را قطع می‌کنند

وزیر امور خارجه و مالیه در نشست عمومی امروز مجلس نمایندگان گزارش از دستاوردها و نتایج کنفرانس جنوا ارائه کرده و هشدار دادند که اگر شرایط جامعه جهانی عملی نشود، احتمال قطع کمک‌ها وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد حنیف اتمر و عبدالهادی ارغندیوال وزیران خارجه و مالیه با ارائه نتایج و دستاوردهای نشست «افغانستان ۲۰۲۰» اعلام کردند که کمک‌های جامعه جهانی که در این نشست تعهدشده است، مشروط است و در صورتی که این شرایط اجرایی نشود، احتمال قطع کمک‌ها دور از تصور نیست.
محمدحنیف اتمر وزیر امور خارجه گفت، شرایطی که از سوی جامعه جهانی برای ادامه کمک‌های مالی و حمایت‌های سیاسی به افغانستان وضع شده است، خواست مردم افغانستان نیز است و خلاف منافع ملی نیست.
اتمر گفت که جامعه جهانی مبارزه مردم افغانستان با تروریزم را به رسمیت شناخته و آن را در راستای اهداف مشترک منطقه و جهان می‌داند.

به گفته او، همکاری جهان با افغانستان مشروط و منوط به یک رشته شرایط است و بدون اجرای این شرایط، حمایت‌های سیاسی و کمک‌های مالی و اقتصادی تعهدشده به افغانستان، صورت نخواهد گرفت.
او این شرایط را به دو دسته تقسیم کرده و افزود که بخشی از این شرایط متعلق به صلح است و بخش دیگر آن مربوط به «حکومت‌داری مسئولانه و خوب».
اتمر گفت که جهان به صورت واضح اعلام کرده است که از صلح حمایت می‌کند، اما کمک‌های آینده به افغانستان مشروط بر این است که صلح سبب حفاظت و تقویت نظام جمهوری شود.
او گفت: «در رابطه به صلح دنیا واضح گفت که ما صلح می‌خواهیم و کمک‌های آینده مربوط به این است که شما کدام گزینه را انتخاب می‌کنید؟ صلح با جمهوری اسلامی یا صلح بدون حقوق بشر، حقوق زن و حاکمیت قانون».
به گفته اتمر، اگر صلح بدون حاکمیت قانون، حقوق بشر و حقوق زن انتخاب شود، جهان به افغانستان کمک نخواهد کرد.
اتمر همچنان گفت که جامعه جهانی حمایت و کمک‌هایش را از صلح به حفظ جمهوریت و ارزش‌های آن مشروط کرده است. به گفته اتمر، جامعه جهانی از هر نوع صلح حمایت نمی‌کند.
وزیر امور خارجه افزود که نه تنها روند صلح مورد توجه قرار بگیرد، بلکه درباره مقصد نهایی صلح نیز برنامه‌ریزی شود.
محمدحنیف اتمر گفت که پنج شرط برای حکومت‌داری مسئولانه از سوی جامعه جهانی برای ادامه کمک‌ها پیش‌کش شده است.
وزیر امور خارجه گفت که در پیام‌ها و اعلامیه نشست جنوا نیز تأکید شده است که حکومت‌داری در افغانستان باید بر مشارکت ملی، وحدت ملی و مردم‌سالاری استوار باشد.
اتمر از رعایت و نهادینه شدن حقوق بشر، حقوق زن و حقوق همه شهروندان، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد در تمامی سطوح و حمایت از حقوق و آزادهای مدنی مردم به عنوان سایر شرط‌های جامعه جهانی برای افغانستان یاد کرد.
او گفت که این شرایط تعیین‌کننده است و آینده کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان به آن بستگی دارد.
حنیف اتمر تأکید کرد که نباید این فرض را داشت که در هر صورت جهان از افغانستان حمایت می‌کند او افزود: «در هر صورت دنیا با ما نیست».
در همین حال، عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه می‌گوید که صلح‌سازی، دولت‌سازی و بازارسازی از محورهای نشست جنوا بوده و جامعه جهانی تقاضا دارد که در پایان سال ۲۰۲۱ معیارهای آنان از سوی افغانستان بر آورده شود.
ارغندیوال گفت، کمک‌هایی که برای سال ۲۰۲۱ اختصاص داده شده است، نهایی است، اما در پایان همین سال باید معیارهای جامعه جهانی از سوی افغانستان تکمیل شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا