آخرین اخباراجتماعافغانستان

بازگشایی یک مرکز سواد حیاتی در زندان مرکزی هرات

یک مرکز سواد حیاتی در زندان مرکزی هرات، روز گذشته با حضور والی این ولایت و دیگر مقامات دولتی و شخصیت‌ها گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد آصف رحیمی، والی هرات گفت: جای خوشحالی است که فعالیت بخش سواد حیاتی در زندان مرکزی هرات، برای اولین‌بار به گونه رسمی گشایش می‌یابد.
وی افزود، با آغاز فعالیت این مرکز زمینه فراگرفتن درس برای بیش از ۸۰۰ زندانی تا صنف ششم، ایجاد شده است.
عبدالرزاق احمدی، رییس معارف هرات گفت: فعالیت این مرکز بر اساس نصاب تعلیمی معارف به گونه که در دیگر مکاتب اجرا می‌شود، صورت خواهد گرفت.
آقای احمدی افزود، در این مرکز ۳۸ آموزگار از میان خود زندانیان به تدریس دیگران خواهند پرداخت.
گفتنی است که در حال حاضر در زندان مرکزی هرات بیش از ۲۵۰۰ زندانی، به سر می برند که از این میان ۲۰۰ تن آنان را خانم‌ها تشکیل می‌دهند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا