آخرین اخباراجتماعافغانستان

باشندگان نادار کابل از پرداخت یک دوره بل برق و آب معاف می‌شوند

والی کابل اعلام کرد که باشندگان نادار شهر کابل، به دلیل بحران کرونا و افت شدید اقتصاد مردم، از پرداخت یک دوره هزینه برق و آب آشامیدنی، معاف می‌شوند.

والی کابل اعلام کرد که باشندگان نادار شهر کابل، به دلیل بحران کرونا و افت شدید اقتصاد مردم، از پرداخت یک دوره هزینه برق و آب آشامیدنی، معاف می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد یعقوب حیدری والی کابل امروز پنجشنبه (۸ جوزا) در نشست خبری گفت که کمیته اضطرار کابل، یک دوره میترخوانی از بل‌های برق وآب آشامیدنی باشندگان نادار شهر کابل را از بودجه اختصاصی این کمیته، به اداره برشنا واداره آبرسانی شهری وکانالیزاسیون شهر کابل، می‌پردازد.
والی کابل گفت که این معافیت شامل حال آنعده از مشترکین برق وآب آشامیدنی شهر کابل می‌شود که بل‌های برق و بل‌های آب شان طی یک دوره میترخوانی، الی یک هزار افغانی از برق و الی یک هزار افغانی از آب آشامیدنی باشد.
والی کابل گفت از امتیاز این معافیت، اضافه تر از ۳۵۰ هزار خانواده و یا در حدود ۵۰ درصد مشترکین برق و آب، بهره مند خواهند شد.
آقای حیدری گفت که تصمیم معافیت یک دوره هزینه برق و آب آشامیدنی باشندگان نادار شهر کابل، در کمیته اضطرار کابل در پی آن گرفته شد که عده زیادی از این باشندگان به خصوص قشر فقیر و مستضعف، به این کمیته مراجعه کرده و از پرداخت هزینه بل آب و برق شان، اظهار ناتوانی کرده‌اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا