آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

بانک انکشاف آسیایی دو میلیارد دالر به افغانستان کمک می‌کند

بانک انکشاف آسیایی بر اساس یک تعهد تازه مالی، دو میلیارد دالر را تا سه سال آینده به افغانستان کمک می‌کند.

بانک انکشاف آسیایی بر اساس یک تعهد تازه مالی، دو میلیارد دالر را تا سه سال آینده به افغانستان کمک می‌کند.
به نقل از صدای امریکا، سامویل تومیوا، رییس این بانک در افغانستان، این تعهد را در کنفرانس سه روزۀ ملی آب در کابل اعلام کرد.
آقای تومیوا گفت که فعالیت‌های بانک انکشاف آسیایی در افغانستان، بر زراعت و منابع طبیعی به ویژه آب، انرژی و ترانسپورت متمرکز است.
او افزود: سکتور زراعت و منابع طبیعی به ویژه آب به بخشی مهم استراتژی کمک‌های بانک انکشاف آسیایی را تشکیل می‌دهد که با افغانستان مساعدت می‌شود. یکی از پروژه‌های بزرگ که آن را ما پوشش می‌دهیم، پروژۀ ارغنداب است و هزینۀ آن ۶۷۰ میلیون دالر می‌شود.
رییس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان گفت که این کشور محاط به خشکه به آب بیشتری نیاز را دارد.
به گفته وی زمستان گذشته شاهد بارندگی‌های سنگین بود؛ اما حکومت به تنهایی نمی‌تواند این منابع آبی را مدیریت کند و به همکاری نیاز دارد.
این کمک در حالی تعهد می‌شود که حکومت تلاش دارد در نشست سه روزه ملی
آب، روی چگونگی مدیریت منابع آبی، توسعه، چالش‌ها، فرصت‌ها و آیندۀ منابع آبی کشور، تحقیق کند.
این نشست تا روز پنجشنبه ادامه می‌یابد و وزارت انرژی و آب نیز گفته است که جنگ تحمیلی دوامدار و ناامنی، تغییر اقلیم و نبود استراتژی و برنامه‌ها جامع عواملی‌اند که شهروندان نتوانسته از منابع آبی شان استفادۀ درست کنند.
آمار وزارت زراعت نشان می‌دهد که منابع سطحی تجدیدپذیر آب کشور سالانه ۴۹ میلیارد مترمکعب و منابع زیرزمینی آب نیز به ۱۷ میلیارد مترمکعب در سال می‌رسد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا