آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

برای نخستین بار؛ معرفی نقشه راه زراعت در کشور

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای نخستین‌بار «نقشه راه زراعت» افغانستان را به منظور چگونه‌گی رشد و انکشاف زراعت و هم‌چنین افزایش محصولات زراعتی در کشور تهیه و معرفی کرد.


وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای نخستین‌بار «نقشه راه زراعت» افغانستان را به منظور چگونه‌گی رشد و انکشاف زراعت و هم‌چنین افزایش محصولات زراعتی در کشور تهیه و معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، حمدالله همدرد سرپرست معینیت زراعت و مالداری آن وزارت گفته است که «نقشه راه زراعت» دارای پنج بخش عمده است و دهقانان را از کشت تا رسیدن به بازار پشتیبانی می‌کند.
آقای همدرد با ارایه جزییاتی در باره‌ «نقشه راه زراعت»، در یک کنفرانس خبری گفت که در این نقشه راه‌های حل محدودیت‌ها فراروی انکشاف زراعت و افزایش محصولات زراعتی نیز پیش‌بینی شده است.
به گفته‌ سرپرست معینیت زراعت و مالداری وزارت زراعت، مرور کلی سکتور زراعت، افزایش زنجیره‌های ارزشی زراعتی، تجدید نظر قوانین مربوط به زراعت، تجدید روی ساختار سکتور زراعتی و پاسخگو ساختن این سکتور برای نیازمندی‌ها، تهیه چارچوبی به منظور رقابتی شدن تولیدات داخلی افغانستان برای صدور به بیرون از کشور شامل بخش‌های مهم «نقشه راه زراعت» است.
آقای همدرد می‌گوید که در «نقشه راه زراعت» بر مصونیت غذایی و افزایش محصولات گندم و برنج بیش‌تر تمرکز شده است. به گفته‌ی او، تنها در بخش گندم ۱.۲ میلیارد دالر سرمایه‌گذاری شده است. آقای همدرد گفت که گندم در افغانستان بیش‌ترین مصرف دارد و هر نفر سالانه حدود ۱۶۰ کیلو گرام گندم مصرف می‌کند.
سرپرست معینیت زراعت و مالداری وزارت زراعت گفت که بر اساس این نقشه، روش‌های جدید کشت برای افزایش محصولات گندم تجربه خواهد شد.
سرپرست معینیت زراعت و مالداری وزارت زراعت گفت که انکشاف باغداری و افزایش محصولات آن از دیگر بخش‌هایی مهم و قابل توجه در نقشه راه زراعت است.
به گفته‌ او محصولات سالانه تنها انگور، پسته و انار ۳۹۲ میلیون دالر ارزش دارد و بر اساس این نقشه، برای انکشاف و افزایش محصولات این درختان توجه جدی صورت می‌گیرد.
سبزیجات و مغزباب نیز از دیگر بخش‌های مهم زراعتی است که به گفته‌ حمدالله همدرد ۶۴۵ میلیون دالر ارزش دارد. نباتات طبی و صنعتی و هم‌چنین مالداری نیز از موضوعات مهم و قابل تمرکز در نقشه راه زراعت است. حمدالله همدرد می‌گوید که ارزش بخش مالداری نیز به ۱.۵ میلیارد دالر می‌رسد و پس از این توجه جدی روی سکتور مالداری صورت خواهد گرفت.
سکتور زراعت، با مشکلات زیربنایی زراعتی، نبود مراکز پروسس و سردخانه‌های کافی با خلاهای بیش‌تری مواجه است که در نقشه راه زراعت برای حل این خلاها راه‌هایی نیز در نظر گرفته شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا