آخرین اخبارافغانستانسیاست

برای وکلای شوراهای ولسوالی معاش داده می‌شود

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، قبل از ظهر امروز چهارشنبه (۳ اسد) تحت ریاست رییس ‌جمهور غنی در ارگ فیصله کرده است که وکلای شورای ولسوالی‌ها از معاش و سایر امتیازات قانونی برخوردار شوند.جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، قبل از ظهر امروز چهارشنبه (۳ اسد) تحت ریاست رییس ‌جمهور غنی در ارگ فیصله کرده است که وکلای شورای ولسوالی‌ها از معاش و سایر امتیازات قانونی برخوردار شوند.
به نقل از خبرنامه ارگ، شعیب تیموری معاون انسجام ریاست عمومی اداره امور، گزارشی از چگونگی تحقق مصوبه شماره اول شورای عالی حاکمیت قانون، در مورد قوانین سفارش‌شده در قانون اساسی، ارائه کرده گفت که از جملۀ ۱۱۴ قانون که ایجاد و وضع آن در قانون اساسی سفارش‌ شده است، ۹۵ آن نافذ می‌باشد و ۱۹ قانون آن نافذ نگردیده و در جریان طی مراحل قانونی قرار دارد.
جلسه در خصوص ۱۹ قانونی که تاکنون نافذ نگردیده و در جریان طی مراحل قانونی می‌باشد، بحث و تبادل نظر کرد.
رییس‌ جمهور غنی گفت: قانون شوراهای ولسوالی به زودترین فرصت به‌ خاطر ضرورت آن، نهایی‌شود و در آن، برای اعضای شوراهای ولسوالی معاش تعیین گردد.
پیش ازاین، کاندیدان شورای‌های ولسوالی ازعدم معاش نگرانی کرده و اکثر آن‌ها از کاندیداتوری خویش صرف نظر کردند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا