آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

به کشاورزان هرات پول نقد قرضه و پس انداز داده شد!

به ارزش نزدیک به ۳۰ میلیون افغانی پول نقد به عنوان قرضه و پس انداز از طریق برنامه انکشاف صنایع روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات به دهقانان چهار ولسوالی ولایت هرات توزیع شد.به ارزش نزدیک به ۳۰ میلیون افغانی پول نقد به عنوان قرضه و پس انداز از طریق برنامه انکشاف صنایع روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات به دهقانان چهار ولسوالی ولایت هرات توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد آصف رحیمی والی هرات اجرای این برنامه را در مناطق روستایی در جهت ایجاد اشتغال و ارتقای سطح معیشت شهروندان مهم دانسته و می‌گوید:« از آنجایی که از طریق این برنامه به عودت کننده گان نیز ابزار تولید و فعالیت‌های اقتصادی توزیع می‌شود، برخی نگرانی ها در میان عودت کننده گان از ناحیه نبود فرصت‌های شغلی نیز برطرف می‌شود.»
در ولایت هرات از طریق این برنامه ۱۲۰ قريه در چهار انجیل، کرخ، گذره و کشک رباط سنگی زیر پوشش قرار گرفته‌ است.
والی هرات اعلام کرد این برنامه برای ۱۰۰۰ تن به صورت مستقیم ایجاد اشتغال نموده است.
در همین حال، باشنده گان روستاهای ولایت هرات نیز اجرای این پروژه را در ایجاد اشتغال و ارتقای سطح کیفیت زنده گی مهم می‌دانند و از اقدام به موقع دولت درین راستا قدردانی می نمایند.
گفتنی است که این کمک‌ها از طریق برنامه قرضه‌های مقطعی، برای آن شمار اتحاديه هایی كه ظرفيت مصرف قرضه را داشته باشند، توزیع شده است.
اتحادیه های دهقانان در سطح ولسوالی های هرات بیشتر در بخش پروسس مواد غذایی، قالين بافی وصنايع دستی و پروسس زعفران فعال هستند.
به گفته مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات، اين برنامه در پنج ولايت از جمله ولايت هرات به هدف كاهش سطح بیکاری در روستاها راه اندازی شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا