آخرین اخباراجتماعاسلایدشوافغانستان

بیشتر از نیم جمعیت افغانستان برای «زنده ماندن» کار می‌کند

اداره مرکزی آمار می‌گوید که بیش از ۵۴ درصد مردم افغانستان در سال ۱۳۹۵ خورشیدی زیر خط فقر قرار داشتند که در مقایسه با سال ۱۳۹۱، ۱۶ درصد افزایش را نشان می‌داد.
به گزارش خبرگزاری دید، حسیب موحد معاون اداره مرکزی آمار کشور گفته که میزان فقر در سال ۱۳۹۱خورشیدی، ۳۸ درصد بود که در گزارش جدید به ۵۴ درصد افزایش یافته است.
به گفته او، معنی آن این است که بیشتر از نصف جمعیت کشور ماهیانه کمتر از دو هزار و ۶۰ افغانی (کمتر از ۳۰ دالر) درآمد دارند.
او همچنان افزود که میزان بیکاری نیز در کشور از ۲۲ درصد به ۲۴ درصد افزایش یافته است.
بر بنیاد گزارش اداره مرکزی آمار، میزان فقر در افغانستان از پنج سال به این‌سو ۱۶ درصد افزایش یافته است.
براساس تحقیق این اداره، میزان فقر در فصل تابستان کم‌تر و در فصل زمستان تا ۶۵ درصد افزایش می‌یابد.
از سویی هم اداره‌ مرکزی آمار می‌گوید که ۴۴ درصد مردم افغانستان مصئونیت غذایی ندارند.
معاون این اداره گفت که از میان ۴۴ درصد نفوس افغانستان که مصئونیت غذایی ندارند، ۱۳ درصد بسیار شدید است ۱۴درصد شدید و ۱۷ درصد در حد متوسط قرار دارد.
او گفت که اگر کسی کم‌تر از ۱۵۰۰ کیلو کالری در روز مصرف کند، در عدم مصئونیت غذایی شدید قرار دارد.
در همین حال مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور، نبود امنیت غذایی را چالش دیگر این کشور اعلام کرد و گفت که در آمار قبلی ۳۳ درصد مردم افغانستان از امنیت غذایی برخوردار نبودند و اکنون شمار آنان به ۴۴ درصد افزایش یافته، که در فصل زمستان شمار آنان بیشتر می‌شود.
وزیر اقتصاد کشور گفت که این نشان می‌دهد که شاخص‌های بزرگ اقتصادی در افغانستان از کارایی لازم برخوردار نبوده‌ است.
آقای مستور تاکید کرده است که ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی، جنجال‌های انتخابات ۲۰۱۴ ریاست جمهوری و کاهش میزان سرمایه‌گذاری از دلایل عمده در ایجاد این وضعیت بوده است.
از سویی هم، وی افزوده که اُفت رشد اقتصادی، عدم توازن میان رشد اقتصادی و جمعیت کشور، پایین بودن رشد تولید داخلی و متکی بودن افغانستان به واردات از دلایل عمده این وضعیت است.
آقای مستور با اشاره به اینکه ۸۰ میلیون دالر برای کاهش فقر و بیکاری مصرف شده، ابراز نگرانی کرد که میزان فقر در ولایت ارزگان در جنوب کشور ۹۵ درصد و نورستان در شرق این کشور ۸۵ درصد است. او میزان فقر را در کابل ۲۴ درصد اعلام کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا