آخرین اخبارافغانستانسیاست

تضمینی وجود ندارد که نمونه های دیگر شناسنامه های جعلی درانتخابات استفاده نشود

فعالان مدنی می گویند که حکومت توان شناسنایی شناسنامه های جعلی را که قبلاً توزیع شده است ندارد وهیچ تضمین هم وجود ندارد که نمونه های دیگر این شناسنامه ها در انتخابات استفاده نشود.
به گزارش خبرگزاری دید، هفته گذشته هزاران شناسنامه جعلی که قرار بود درانتخابات پارلمانی پیش رو به نفع اشخاص مشخص استفاده شود، از سوی ایتلاف ملی بزرگ شناسایی و به نمایش گذاشته شد.
مسئولان اداره ثبت احوال نفوس کشور شناسنامه‌ای ورقی را که برچسب انتخاباتی خورده‌ بود و از سوی ایتلاف ملی بزرگ به نمایش گذاشته شده‌ بود، جعلی خواند.
سخنگوی این اداره برای مردم اطیمنان داد که این شناسنامه های جعلی درانتخابات استفاده نشده و سیاه از سفید تفکیک خواهد شد.
رییس جمهورغنی هم هیئتی را به ریاست نماینده با صلاحیت دادستانی کل وعضویت نمایندگان ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت داخله، کمیسیون انتخابات، اداره احصاییه و اداره ثبت احوال نفوس برای بررسی شناسنامه‌های جعلی موظف شده است.
دیروز سخنگوی دادستانی کل نیز به خبرنگاران گفت: بررسی‌ها درباره چگونگی جعل و تزویر شناسنامه‌های ورقی آغاز شده است.
اما باقی سمندر فعال جامعه مدنی به خبرگزاری دید می گوید: هیچ تضمین وجود ندارد که نمونه های این شناسنامه ها درانتخابات پیش رو استفاده نشود.
آقای سمندر افزود: حکومت درحال حاضر این توان را ندارد که کنترول کند تا نمونه های دیگر این شناسنامه های جعلی درانتخابات استفاده نشود، کسانی که جعل کاری کرده است شکی نیست که توان تقلب را هم در انتخابات دارد.
سمندر می گوید: اگر احزاب سیاسی به فشار خود بالای حکومت پافشاری کنند حتما بدون نتیجه نخواهد بود و درغیر آن حکومت اراده ای برای برگزاری انتخابات شفاف ندارد.
این درحالی است که احزاب و جریان‌های سیاسی روند ثبت نام رای دهندگان را تقلب آمیز خوانده و خواهان ابطال آن شده اند‌ و بر بایومتریک رای دهندگان تاکید می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا