آخرین اخباراسلایدشوافغانستانسیاست

دادستانی کل:

تمام پرونده‌های انتخابات پارلمانی بررسی شده است

دادستانی کل کشور می‌گوید که به تمام قضایا و جرایم انتخاباتی مربوط به انتخابات پارلمانی که از سوی ارگان‌های کشفی، کمیسیون‌های انتخاباتی و اشخاص، به این نهاد راجع شده بود، رسیدگی کرده است.

دادستانی کل کشور می‌گوید که به تمام قضایا و جرایم انتخاباتی مربوط به انتخابات پارلمانی که از سوی ارگان‌های کشفی، کمیسیون‌های انتخاباتی و اشخاص، به این نهاد راجع شده بود، رسیدگی کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل کشور که امروز یکشنبه (۲۹ثور) نتایج یافته‌های بررسی این نهاد را در باره قضایا و جرایم انتخاباتی، در یک کنفرانس بیان می‌کرد گفت:«از آغاز روند انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ تاکنون، ۱۹۱ قضیه انتخاباتی و جرایم انتخاباتی به ادارات مربوط به دادستانی در مرکز و ولایات مواصلت کرده بود و همه این قضایا مورد رسیدگی قرار گرفته است.»
رسولی گفت که در پیوند به قضایا و جرایم انتخاباتی ۴۹۵ تن به عنوان مظنون، متهم و محکوم شناخته شدند و تحقیقات دادستانی در خصوص آنان تکمیل و دوسیه‌های شان به محکمه فرستاده شده است.
۶۴ تن از این افراد مربوط به ولایت کابل و۴۳۱ تن باقیمانده مربوط به ولایت‌ها هستند.
مهمترین اتهامات وارد شده شامل تقلب و کم کردن و زیاد کردن آرا می‌باشد که برخی افراد عادی، کارمندان دولت، نامزد وکلا و ناظرین وکلا، متهم به انجام آن می‌باشند.
رسولی افزود که در کنار این، ۷۲ شکایت انفرادی و دسته جمعی که از سوی معترضان و نامزد وکلا از ۲۸ ولایت به ادارات دادستانی رسیده بود، نیز مورد بررسی قرار گرفته و به قضایایی که ایجاب تحقیق را می‌کرد رسیدگی شده است.
او تأکید کرد که همه قضایای مرتبط به انتخابات پارلمانی بررسی شده و هیچ قضیه بدون رسیدگی باقی نمانده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا