آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

طرح کودتای ملک ستیز علیه دموکراسی

طرح آقای ملک ستیز مبنی بر حذف پارلمان و راه‌اندازی شورای متخصصان نه تنها جالب نیست، بلکه به نحوی کودتا علیه دموکراسی نیز است. این طرح شباهت جالبی با آنچه زیر نام شورای اهل حل و عقد توسط طالبان پیشکش می‌گرد، دارد.

در این روزها طرحی از ملک ستیز در فیسبوک دست به دست می‌شود که در آن گفته شده است به جای پارلمان کنونی، یک مجلس پنجاه نفره تشکیل یابد که ۲۰ تن آن از میان متخصصان و در رقابت در زمینه‌های مختلف تخصصی برگزیده شوند و ۲۰ تن آن ویژه احزاب گردند و ۱۰ تن آن به شخصیت‌های مستقل اختصاص یابد.
پارلمان افغانستان هم «شورای متخصصین و سیاستگذاران» نامیده شود والی آخر.
این یادداشت در شبکه‌های اجتماعی زیر عنوان «طرح جالب ملک ستیز» دست به دست می‌شود و اشتراک گزاری می‌گردد.
فارغ از اشکالات تخنیکی این طرح جالب، اما آنچه جالب تر است بی خبری آقای ملک ستیز از فلسفه تشکیل مجلس عوام یا مجلس نمایندگان در نظام‌های دموکراتیک است. در نظام دموکراتیک، حاکمیت از آن مردم است، نه از شورای متخصصین و آدم‌های اکادمیک. در معرفت شناسی نظام‌های دموکراتیک، تمایز سخت و سفتی که میان خبرگان و عامه مردم در سایر نظام‌ها برقرار است، به نحوی انکار می‌شود. در معرفت شناسی نظام‌های دموکراتیک اعتقاد بر این است که «همه مردان و زنان فیلسوف اند» و معرفت یک امر جمعی، سیّال و همگانی است و در انحصار هیچ شورایی – اعم از شورای متخصصان یا روحانیان – نیست.
فلسفه تشکیل مجلس عوام یا مجلس نمایندگان و سپردن حاکمیت به مردم در نظام‌های دموکراتیک را چنین دگرگونی معرفت شناختی تشکیل می‌دهد.
بنابراین، طرح آقای ملک ستیز مبنی بر حذف پارلمان و راه‌اندازی شورای متخصصان نه تنها جالب نیست، بلکه به نحوی کودتا علیه دموکراسی نیز است. این طرح شباهت جالبی با آنچه زیر نام شورای اهل حل و عقد توسط طالبان پیشکش می‌گرد، دارد؛ منتها با این تفاوت که شورای اهل حل و عقد طالبان متشکل از روحانیان است و پارلمان ملک ستیز از متخصصان.
هر دو با یک پیشفرض و استدلال مخالف پارلمان‌اند. همان استدلالی که اقبال لاهوری چنین خلاصه‌اش می‌کند:
گریز از طرز جمهوری غلامی پخته کاری شو
که از مغز دوصد خر عقل انسانی نمی‌آید

نویسنده

عبدالشهید ثاقب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا