آخرین اخباراسلایدشوافغانستانسیاست

محمد محقق:

حکم صادره علیه وحیدی خصمانه و مصداق تبعیض است

محمد محقق از رهبران سیاسی کشور در واکنش به توقیف و زندانی شدن عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، این اقدام حکومت را خصمانه، تبعیض و تعصب قومی خواند.

محمد محقق از رهبران سیاسی کشور در واکنش به توقیف و زندانی شدن عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، این اقدام حکومت را خصمانه، تبعیض و تعصب قومی خواند.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد محقق در واکنش به بازداشت وزیر پیشین مخابرات در یک اعلامیه آن را محکوم کرده و این امر را مصداق تعصب و تبعیض در حکومت خواند.
محقق نگاشته است:« محاكمه فرمايشى عبدالرزاق وحيدى وزير مخابرات وتكنالوجى معلوماتى يک ظلم آشكار بر شخصيت حقيقى وحقوقى جناب آقاى وحيدى وتوهين و تحقير وقيحانه عليه جامعه هزاره افغانستان است».
محمد محقق توضیح داده:از سه سال پيش آقاى اشرف غنى رييس جمهور توافقى در يک نمايش مضحک به بهانه فساد مالى وظيفه وزير مخابرات جناب وحيدى را به تعليق درآورد وبه عوض آن به ترتيب مهره‌هاى مربوط به تيم خودش را بر خلاف قانون، بحيث سر پرست نصب نمود، بعد از سه سال بازى تبعيض‌آميز (موش و گربه )، سر انجام محكمه مربوطه جناب وحيدى را برائت داد و معلوم شد كه اين همه خيمه شب بازى هاى تحقيرآميز ارگ براى اين بوده كه حق تيم اصلاحات وهمگرايى را كه با ٤ مليون راى و حق مردم هزاره را كه با يک و نيم مليون راى پاک خويش به دست آورده بودند، پايمال كند.

آقای محقق در ادامه نگاشته است که بازداشت و زندانی شدن آقای وحیدی از سوی حکومت در واقع اقدامی است در جهت سرپوش گذاشتن به تشت رسوایی حکومت و اشرف غنی پس از آن این تصمیم را گرفته که مسئله اعاده حثیت و برگشت اقای وحیدی به وزارت مطرح شده است.
او ادامه داده، تا موضوع ادعاى بازگشت وحيدى به وزارت واعاده حيثيت شان به نحوى بگوش جناب غنى رسيد براى پنهان كردن رسوايى شان در محاكمه نمايشى وزارت مخابرات و ريال‌تايم، در يک نمايش شرم آور ديگر و در يک دو سيه ساختگى ديگر كه گويا مربوط به دوره حكومت قبلى در دوران معينيت آقاى وحيدى در وزارت ماليه بوده، بار ديگر پاى ايشان را به محكمه كشانيد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا