آخرین اخباراسلایدشوافغانستانخبر های مهمسیاست

محقق:

حکومت موقت در شرایط کنونی بهترین گزینه است

حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون دوم ریاست اجرایی کشور گفته است که طرح ایجاد حکومت موقت در شرایط کنونی بهترین گزینه است و طراحان این طرح احمق نه بلکه افراد توانا هستند.

حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون دوم ریاست اجرایی کشور گفته است که طرح ایجاد حکومت موقت در شرایط کنونی بهترین گزینه است و طراحان این طرح احمق نه بلکه افراد توانا هستند.
آقای محقق گفت:« آقای کرزی هر چه باشد احمق نیست، او بسیار آدم زیرک است، نه کرزی آنچنان است که رییس جمهور می‌گوید و نه آقای خلیلزاد چون این هردو هوشیارترین آدم‌ها هستند در این منطقه»
معاون دوم ریاست اجرایی اظهار داشت:«حکومت اسلامی را هردو طرف می‌خواستند که نامش چه باشد روی آن زیاد تفاهم نشد. آنها هم اصرار زیادی بر امارت نکردند و ماهم نخواستیم که به صراحت جمهوری اسلامی بگوییم، حکومت اسلامی، نظام اسلامی، انشاالله که در آینده کم کم به تفاهم می‌رسیم.»
این در حالی است که ریاست جمهوری پیوسته با شکل گیری حکومت موقت مخالفت کرده است.
با این همه، آقای محقق در صحبت با «آریانا نیوز» در مورد عزلش از سوی ریاست جمهوری گفته است که آقای غنی صلاحیت برکناری وی را ندارد. محمد محقق پس از فرمان ریاست جمهوری دوباره به قصر مرمرین رفت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا