آخرین اخباراسلایدشوافغانستانسیاستصلح

خبرهای تازه از روند انتخابات

کمیسیون انتخابات اعلان کرده که مواد ۲۷ ولایت که شامل خریطه‌های محافظتی و وسایل بایومتریک می‌باشد، به کمیسیون رسیده است.

کمیسیون انتخابات اعلان کرده که مواد ۲۷ ولایت که شامل خریطه‌های محافظتی و وسایل بایومتریک می‌باشد، به کمیسیون رسیده است.
به گزارش خبرگزاری دید، کمیسیون انتخابات اعلام کرد که روند برگشت مواد حساس انتخاباتی از شب ششم میزان آغاز و تاکنون مواد ۲۷ ولایت که شامل خریطه‌های محافظتی و وسایل بایومتریک می‌باشد به این کمیسیون رسیده است.
این کمیسیون افزود: مواد حساس تمام ولایات به جز از ولایت کابل در گدام ۳ جابه‌جا شده و از آنجا با حضور ناظرین و مشاهدین به پروسس فرستاده می‌شود و مواد ولایت کابل در گدام ۵ که مربوط به ریاست امور انتخاباتی کابل است، جابه‌جا شده وجهت پروسس به مراکز ثبت معلومات فرستاده شده است.
این نهاد تصریح کرده که هیچ فرد نمی‌تواند به شمول کارمندان کمیسیون، بدون کارت نظارت و مشاهده به این گدام‌ها داخل شود.
کمیسیون انتخابات اظهار داشته که این مواد در حضور ناظرین احزاب سیاسی، نامزدان ریاست جمهوری، رسانه‌ها و مشاهدین ملی و بین‌المللی باز و جهت پروسس به مرکز ثبت معلومات فورم‌های فزیکی و مرکز ثبت فورم‌های دیجیتلی فرستاده می‌شود.
گفته می‌شود که بیشتر از ده رسانه و حد اقل ۳۰ ناظر ملی و بین‌المللی همه روزه از این روند نظارت و مشاهده می‌کنند.
در همین حال، نتایج ۲۱ ولایت به مرکز ملی جمع‌بندی نتایج تحت پروسس بوده و در حدود ۲۲ هزار فورم برقی به مرکز ثبت فورم‌های دیجیتلی مواصلت ورزیده و پروسس گردیده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا