آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

دانش: فریب بلندگوها و جاده‌صاف‌کن‌های طالبان را نخورید!

برخی یا به خاطر عقده‌ها یا ترس از منافع شخصی خود و یا به خاطر خوش خدمتی به گروه طالبان و حامیان آنان، به بلندگوی طالبان تبدیل شده و به عنوان جاده صاف کن این گروه، از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، در میان مردم به ذهنیت سازی می‌پردازند

در این روزها برخی یا به خاطر عقده‌ها یا ترس از منافع شخصی خود و یا به خاطر خوش خدمتی به گروه طالبان و حامیان آنان، به بلندگوی طالبان تبدیل شده و به عنوان جاده صاف کن این گروه، از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، در میان مردم به ذهنیت سازی می‌پردازند تا زمینه ذهنی را برای ورود طالبان به مناطق فراهم سازند و خاطرات تلخ از حاکمیت طالبان را از ذهن مردم بزدایند و از نفرت عمیق و انزجار شدید مردم نسبت به طالبان بکاهند.
اینان گاهی کاستی‌های موجود در وضعیت امنیتی و اقتصادی موجود را بهانه قرار می‌دهند و گاهی غیر منصفانه بین نظام موجود و حکومت طالبان به مقایسه می پردازند و گاهی هم می‌خواهند بی‌شرمانه به مردم اطمینان بدهند که از طالبان نترسند و گویا در سایه حاکمیت طالبان حقوق آنان به صورت بهتر تأمین خواهد شد.
طالبان در زمان حاکمیت خود، وحدت ملی مردم افغانستان را ویران کردند، اسلام را بدنام ساختند، افغانستان را به پایگاه تروریست‌های بین‌المللی تبدیل کردند و اعتبار و جایگاه بین‌المللی کشور را به خاک نشاندند. مردم شریف افغانستان در سرتاسر کشور مخصوصاً هزاره‌ها و اهل تشیع هنوز فراموش نکرده‌اند که گروه طالبان در آن سال‌های سیاه چه جنایاتی را مرتکب شدند. شهادت مظلومانه استاد شهید عبدالعلی مزاری و یارانش، قتل عام مردم یکاولنگ و بامیان، قتل عام مردم هزاره در مزار شریف، تخریب آثار بی همتای تاریخی بامیان، سرزمین‌های سوخته شمالی و ترورها و انتحاری‌ها و انفجارهای سال‌های اخیر نمونه‌هایی از آن جنایات است. مگر در همان سال‌ها نماینده طالبان در حاکمیت چند روزه خود در مزار شریف نگفته بود که تاجیکان به تاجیکستان و ازبیک‌ها به ازبیکستان و هزاره‌ها به قبرستان بروند!
امروز در سرتاسر افغانستان در میان همه اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبیک و سایر اقوام، نفرت عمیقی از طالبان وجود دارد که با این تلاش های مذبوحانه جاده صاف کن ها قابل ترمیم نیست. مردم افغانستان در سایه نظام سیاسی و قانون اساسی کنونی خود از آرامش برخوردار شدند و طعم همدلی و وفاق و وحدت ملی را چشیدند و به همین جهت امروز به تدریج، بسیج مردمی به یک مقاومت ملی تبدیل می شود و مردم حمایت از نظام و جمهوریت و قانون اساسی و پشتیبانی از نیروهای دفاعی و امنیتی را وظیفه و وجیبه ملی خود می‌دانند و حتی با دست خالی هم که شده در مقابل جنگ افروزی ها و تهاجمات طالبان ایستادگی خواهند کرد.
از همه مردم شریف کشور و مخصوصاً پیروان شهید وحدت ملی استاد مزاری و از همه احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی می خواهم که به یاوه سرایی‌های جاده‌صاف‌کن‌ها و بلندگوهای طالبان گوش ندهند و با وحدت کلمه و با حفظ احترام به همدیگر و پرهیز از خودزنی ها و اختلافات سلیقه‌ای و شخصی، از محور بسیج ملی تحت حاکمیت مشروع نظام جمهوری اسلامی حمایت کنند و اجازه ندهند تا بار دیگر با حاکمیت سیاه گروه افراطی طالبان، فاجعه های تلخ و ننگین دهه هفتاد خورشیدی در کشور ما تکرار شود و دستاوردهای ۲۰ سال اخیر مردم نابود گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا