آخرین اخباراجتماعافغانستانزنانسیاست

در رُبع نخست سال روان، خشونت علیه زنان دو برابر شده است

معاونیت منع خشونت علیه زنان در دادستانی کل، خبر داده که در سه ماه نخست سال روان خورشیدی خشونت علیه زنان دو برابر افزایش یافته است.

معاونیت منع خشونت علیه زنان در دادستانی کل، خبر داده که در سه ماه نخست سال روان خورشیدی خشونت علیه زنان دو برابر افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری دید، در یک گزارش معاونیت دادستانی کل در امور منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال که روز گذشته منتشر شده، آمار ارائه شده نشان می‌دهد که گراف خشونت علیه زنان در سه ماه نخست سال روان نسبت به زمان مشابه در سال‌های گذشته افزایش دوبرابر را نشان می‌دهد.
در این گزارش آمده است که در سه ماه اول سال ۱۳۹۸، یک هزار و ۱۰۶ قضیه خشونت علیه زنان در ۳۴ ولایت ثبت شده که این تعداد نسبت به سال‌های گذشته دو برابر افزایش را نشان می‌دهد.
در این گزارش، لت و کوب، تجاوز جنسی، مجبور نمودن به زنا، آتش زدن یا استعمال مواد کیمیایی-زهری یا سایر مواد مضر، جراحت و معلولیت منجر به مرگ، خرید و فروش زنان به منظور یا بهانه ازدواج، بد دادن، نکاح اجباری و ممانعت از حق ازدواج، از جمله موارد خشونت علیه زنان خوانده شده است.
در این گزارش اما، تاکید شده که افزایش آمار خشونت علیه زنان به معنی افزایش خشونت نبوده بلکه نشان دهنده افزایش دسترسی آنان به نهادهای عدلی و حقوق بشری است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا