آخرین اخبارافغانستانسیاست

در طول ۱۷ سال با انتخابات بازی سیاسی شده است/ مردم بالای حکومت و احزاب سیاسی باور ندارند

سید علی‌رضا محمودی آگاه امور و عضو ایتلاف ملی بزرگ در یک میزگرد در یک تلویزیون خصوصی گفت که انتخابات در چند سال گذشته از سوی حکومت مهندسی شده و اکنون نیز گمانه زنی این است که آرای مردم مهندسی خواهد شد.


سید علی‌رضا محمودی آگاه امور و عضو ایتلاف ملی بزرگ در یک میزگرد در یک تلویزیون خصوصی گفت که انتخابات در چند سال گذشته از سوی حکومت مهندسی شده و اکنون نیز گمانه زنی این است که آرای مردم مهندسی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دید، سید علی‌رضا محمودی عضو ایتلاف ملی بزرگ که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد با اشاره به تجربه گذشته انتخابات در افغانستان، می گوید که این روند دمکراتیک از سوی حاکمان افغانستان به بازی گرفته شد و جامعه نتوانست که از یک مرحله به مرحله جدید تر حرکت کند.
آقای محمودی گفت:« متاسفانه حکومت ها در این چند سال گذشته به شدت در مسایل انتخاباتی مداخله کردند به نفع شان و علت این بوده که مسئولین امور و کسانی که در راس دولت ها بودند باورمند به دمکراسی و رای مردم نبودند؛ اگر چنین می بود تلاش می کردند که شفافیت انتخاباتی وجود داشته باشد.»
به باور آقای محمودی، در حال حاضر در جامعه افغانستان دو چالش عمده فرا راه انتخابات وجود دارد.
اول- مردم بالای حکومت اعتماد ندارند و حکومت اعتباری برای خودش نزد مردم باقی نگذاشته است.
دوم- احزاب از جایگاهی که باید در نزد مردم برخوردار نیست و حکومت نخواسته که احزاب را تقویت کند.
این سیاست مدار کشور همچنان با اشاره به فورمول حکومت وحدت ملی، افزود که در انتخابات آینده ریاست جمهوری دیگر وزیر خارجه امریکا نمی آید که دو نفر را به عنوان رییس جمهور و رییس اجرایی بگزیند، بلکه باید مردم افغانستان زعیم خویش را انتخاب کند و این موضوع انتخابات عاری از تقلب را می طلبد.
آقای محمودی همچنان می گوید که حکومت اراده ای برای برگزاری انتخابات عاری از تقلب ندارد، در غیر آن طرح احزاب باید پذیرفته می شد، بایومتریک انجام می شد و انتخابات از سیستم غیر قابل انتقال به سیستم قابل انتقال تغییر داده می شد.
وی تاکید کرد که با توجه به آنچه که تاکنون از سوی احزاب سیاسی، جریانات و رهبران سیاسی گفته شده، مسایل و اجراآت انتخاباتی شفاف، روشن و عاری از تقلب نبوده است.
او افزود: با توجه به مسایلی که جریان دارد، مخالفت احزاب با سیستم انتخابات و هشدار برای تحریم آن و همچنان موضع گیری های دیکتاتور مآبانه نهاد ریاست جمهوری در برابر احزاب سیاسی، انتخابات آینده اگر به همین شکل پیش برود و برگزار شود، افغانستان را به بحران بیشتر خواهد برد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا