آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

وزارت مالیه طا-لبان:

در ۲۰ سال گذشته برای نخستین بار بودجه از منابع داخلی آماده شده است

خبرگزاری دید: وزارت مالیه طا-لبان می‌گویند که بودجه کشور به طور کامل از منابع داخلی آماده شده و برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته، بودجه کشور متکی به کمک‌های خارجی نیست.

احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت سرپرست طا-لبان می‌گوید که این بودجه از عواید داخلی آماده شده و متکی به کمک‌های خارجی نیست.
حقمل اضافه کرد: این نخستین بودجه حکومت افغانستان در ۲۰ سال گذشته است که متکی به کمک‌های خارجی نیست و بر بنیاد عواید داخلی آماده شده است. وزارت مالیه کارش را تمام کرده و بعد از این برای تاییدی به شورای وزیران فرستاده می‌شود.
حقمل ابراز امیدواری کرده که شورای وزیران این پیش‌نویس بودجه را تا آخر ماه روان خورشیدی تایید خواهد کرده و آن را برای تطبیق به نهادهای مربوطه خواهد فرستاد.
محتوای این بودجه فاش نشده است، اما سخنگوی وزارت مالیه طا-لبان گفت که این بودجه می‌تواند از درآمدهای داخلی تامین شود.
هنگامی که طا-لبان در آگست سال جاری قدرت را به دست گرفتند، کشورهای غربی که حامی مالی افغانستان بودند نیز دسترسی به میلیاردها دالر دارایی ارزی افغانستان را مسدود کردند و کمک‌های مالی تعهد شده جهانی را نیز به حالت تعلیق درآوردند.
بودجه سال ۱۴۰۰ که توسط دولت قبلی تحت هدایت صندوق بین المللی پول تهیه شده بود، بیش از ۴۷۳ میلیارد افغانی حدود ۶ میلیارد دالر بود که ۳۱۱ میلیارد آن بودجه مصارف عادی حدود ۴ میلیارد دالر و ۱۶۱ میلیارد افغانی بودجه انکشافی در نظر گرفته شده بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا