آخرین اخباراجتماع

«دولت کوشش کند تا کار از داخل به بیرون نرود»


محمدجان از باشندگان شهر مزارشریف است، کار مطبعه‌ای را پیش می‌برد که ۸ نفر از هشت خانواده‌اش در آن مشغول کار هستند.
محمدجان می‌گوید، بیشتر کارهای چاپی او تبلیغات هستند که برای پوسترها طبع می‌شوند.
وی می‌گوید: از دولت می‌خواهم که کوشش کند، کار از داخل کشور به بیرون نرود.
منظور او وارد شدن بسیاری از دفترچه‌ها و کتاب‌هاست که از داخل کشور به بیرون فرمایش داده می‌شود.
به قول او که صاحب یک مطبعه نسبتا متوسط است، بسیاری از کتاب‌ها را می‌توانیم در داخل کشور چاپ کنیم.
نشریاتی از مزارشریف نیز مشتری مطبع محمدجان هستند.
چاپخانه‌هایی در مزارشریف وجود دارند که مجله‌ها، روزنامه‌ها و کتاب‌های چندین نویسنده این شهر را به چاپ رسانده‌اند.
می‌توان گفت این چاپخانه‌ها ظرفیت‌های کوچکی هستند که می‌توانند وسعت بگیرند و مردم نیز نیازهای شان را ولو در حد متوسط با آن‌ها پیش ببرند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا