آخرین اخباراسلایدشوافغانستانسیاست

عطامحمد نور:

دیدگاه شخصی افراد، دیدگاه جمعیت اسلامی نیست

جمعیت اسلامی به عنوان یک جریان بزرگ سیاسی فراقومی و فرا منطقه‌ای دارای طیف وسیعی از هواداران در سراسر کشور است.

شورای رهبری این حزب مظهر تصمیم گیری و اعلام کننده مواضع این جریان بزرگ سیاسی است. هرگونه اعلام موضع از نشانی افراد و شخصیت‌های متعلق به این حزب و یا آدرس‌های دیگر بدون مشوره و تایید سایر اعضای رهبری به مفهوم اعلام موضع شخصی است و دیدگاه رسمی حزب را بازتاب نمی‌دهد.

حزب‌ جمعیت اسلامی در طول حیات سیاسی‌اش پیوسته از مواضع عدم خشونت، احترام به دموکراسی و پاسداری از ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی افغانستان دفاع کرده است و این دیدگاه رسمی این جریان سیاسی است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا