آخرین اخباراجتماعاسلایدشوافغانستانفرهنگ و دانشگزارشمدیریت فرهنگیمنطقه

روز جهانی میراث فرهنگی/ فرهنگ مدارا جامعه را به ثبات می‌رساند

خبرگزاری دید: محمودی استاد دانشگاه به مناسبت روز جهانی میراث فرهنگی در کابل گفت: جوامع شکننده برای عبور از حالت و وضعیت شکنندگی به وضعیت با ثبات و مطلوب، از میان عناصر متعدد، یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار فرهنگ مدارا است. نهادینه شدن فرهنگ مدارا به جوامع شکننده کمک می‌کند که به وضعیت ثبات گذار بهتر داشته باشد. یکی از نیازهای اساسی است. متغیر های مثل احترام به تفاوت ها، حقوق انسانی، تعامل، همبستگی و یادگیری می‌تواند نقش داشته باشد.

به مناسبت روز‌ جهانی میراث فرهنگی نمایشگاه کتاب و نشست علمی تحت عنوان میراث فرهنگی‌ و فرهنگ‌مدارا در کابل برگزار شد. سخنرانان در مراسم‌ که به مناسبت روز جهانی میراث فرهنگی برگزار شده بود می‌گویند که میراث‌های فرهنگی‌ هویت جوامع است و می‌تواند در جامعه نقش آموزش و اگاهی دهی و نقش اقتصادی داشته باشد.
مسئولان دانشگاه ابن سینا به مناسبت روز جهانی میراث فرهنگی نمایشگاه کتاب و یک نشست علمی را تحت عنوان میراث فرهنگی و فرهنگ مدارا با حضور‌ مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی در کابل برگزار کرد.
عبدالحمید محمودی استاد دانشگاه گفت: اساساً جوامع شکننده با مشکلات ساختاری و چند بعدی پیچیده مواجه است و از زوایای مختلف از نارسایی های مختلف رنج می‌برند. جوامع شکننده با ویژگی‌های چون فقر، خشونت ساختاری و چند بعدی، ستیز و غیریت سازی، تاب آوری ضعیف اجتماعی، فشار جمعیتی، وضعيت اضطراری ناشی از جابجایی نفوس، اختلاف عمیق اجتماعی شناخته می‌شود.


آقای محمودی افزود که جوامع شکننده برای عبور از حالت و وضعیت شکنندگی به وضعیت با ثبات و مطلوب، از میان عناصر متعدد، یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار فرهنگ مدارا است. نهادینه شدن فرهنگ مدارا به جوامع شکننده کمک می‌کند که به وضعیت ثبات گذار بهتر داشته باشد. یکی از نیازهای اساسی است. متغیر های مثل احترام به تفاوت ها، حقوق انسانی، تعامل، همبستگی و یادگیری می‌تواند نقش داشته باشد.
وی تاکید کرد که هیچ جامعه‌ی مسیر توسعه و پیشرفت را نمی‌پیماید مگر با نهادینه ساختن فرهنگ مدارا و پذیرش تفاوت ها. ما با به رسمیت شناختن تفاوت ها و استفاده از ظرفیت‌های متعدد و متفاوت است که می‌توانیم از وضعیت شکنندگی عبور و به وضعیت ثبات برسیم. فرهنگ مدارا زمینه تفاهم اجتماعی را فراهم می‌کند و با تفاهم اجتماعی و تکیه بر میراث های فرهنگی و اصیل است که امکان بهبود و انتظار بهبود می‌تواند شکل بگیرد.
از سوی هم محمد یحیی وقار استاد دانشگاه می‌گوید که میراث فرهنگی شامل میراث های ملموس و غیر ملموس می‌شود و میراث‌های فرهنگی‌در جوامع به آن جامعه هویت می‌دهد و از اهمیت بالای برخوردار است.


آقای وقار افزود که توجه و احیای میراث فرهنگی‌ به ما هویت فرهنگی می‌دهد و میراث فرهنگی‌منبع مهمی است که بتوانیم هویت فرهنگی‌خود را شکل بدهیم.
وی افزود‌ که یکی از نقش‌های که میراث فرهنگی می‌تواند داشته باشد نقش آموزش و آگاهی دهی است وقتی ما در مورد میراث‌های فرهنگی‌آگاهی پیدا می‌کنیم در واقع به سوی توسعه می‌رویم. به لحاظ اقتصادی نیز میراث فرهنگی می‌تواند به رشد گردشگری کمک کند و تقویت همبستگی اجتماعی را به وجود بیاورد.


گفتنی است‌ که نمایشگاه کتاب که به مناسبت روز جهانی میراث فرهنگی برگزار شده است برای دو روز باز خواهد بود و در این نمایشگاه بیش از هزار جلد کتاب‌های گوناگون از سوی ناشران به نمایش گذاشته شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا