آخرین اخبارافغانستانفرهنگ و دانش

غنی به بهبود کیفیت معارف و سرمایه‌گذاری بیشتر روی آن تأکید کرد

محمد اشرف غنی می‌گوید که کیفیت معارف باید بهبود یابد و بالای آن سرمایه‌گذاری بیشتر صورت گیرد.

محمد اشرف غنی می‌گوید که کیفیت معارف باید بهبود یابد و بالای آن سرمایه‌گذاری بیشتر صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری دید، در نشستی تحت ریاست محمد اشرف، وضعیت عمومی وزارت معارف به ویژه راه‌های بلند بردن کیفیت معارف مورد ارزیابی قرار گرفت.
اشرف غنی در این نشست افزود که یک سیستم واحد معلوماتی ایجاد گردد و در آن مکاتب، معلمین و شاگردان راجستر شوند تا یک تصویر واضح از ظرفیت این وزارت به میان آید.
وی تاکید کرد: ما باید پلان‌های واضح را در رابطه به مدیریت مکاتب و متوازن ساختن انکشاف معارف در تمام ولایات، روی دست گیریم و همچنان در زمینۀ پلان‌های ملی انکشاف معارف و توسعه آن بیشتر کار کنیم.
غنی تصریح کرد که شکایات مردم در خصوص معارف تا هنوز حل نگردیده و همچنان مشکلات تشکیلاتی در این وزارت وجود دارد و به استخدام معلمین مسلکی توجه نشده است.
رییس حکومت وحدت ملی گفت که برای مصرف بودجه و منابع در وزارت معارف، برنامۀ منظم وجود ندارد و در این قسمت باید توجه جدی صورت گیرد؛ تورم تشکیلاتی از بین برود و وضعیت معارف در ولایات کشور بهبود باید.
محمد اشرف غنی در خصوص بهتر شدن کیفیت نصاب تعلیمی معارف تاکید ورزید و گفت که برنامه منظم برای مدیریت کتاب‌ها و توزیع آن به تمام مکاتب مرکز و ولایات کشور ایجاد گردد و همچنان نقش نظارتی وزارت معارف تقویت شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا