آخرین اخبارافغانستان

زندانیان پلچرخی در کابل شوریدند

بر بنیاد گزارش‌ها شماری از زندانیان سیاسی در پلچرخی دست به شورش زده و با پولیس محافظ زندان درگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری دید، درگیری میان شماری از زندانیان با محافظان زندان پلچرخی روز پنجشنبه برای چندین ساعت ادامه داشته و زندانی های معترض اقدام به آتش زدن کمپ و وسایل داخل زندان کرده اند.
برخی از گزارش ها حاکی از آنست که این درگیری و اعتراضات در چند بلاک زندان پلچرخی صبح روز پنجشنبه زمانی آغاز شده است که ماموران پولیس شماری از زندانیان سیاسی را از بلاک ها خارج ساخته و به جای دیگر منتقل کرده اند.
تا کنون مقامات امنیتی در این مورد چیزی نگفته اند، اما گفته می شود که شمار زیادی از ماموران پولیس داخل زندان شده و با زندانیان در بلاک سوم، چهارم، ششم و بلاک زون درگیرشدند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا