آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

سنگ تهداب یک کانال آبیاری در فراه گذاشته شد

سنگ تهداب کانال قریه زوریا توسط محمد موسی نظری معاون وسرپرست ولایت فراه با حضورداشت عبدالمنان متین رییس زراعت آبیاری و مالداری، دادالله قانع عضو شورای ولایتی، رییس و اعضای شورای قریه زوریا و مردم آن قریه گذاشته شد.سنگ تهداب کانال قریه زوریا توسط محمد موسی نظری معاون وسرپرست ولایت فراه با حضورداشت عبدالمنان متین رییس زراعت آبیاری و مالداری، دادالله قانع عضو شورای ولایتی، رییس و اعضای شورای قریه زوریا و مردم آن قریه گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد ناصر مهری سخنگوی والی فراه می‌گوید: این کانال که به طول ۱۲۰۰ متر است ۱۳۰۰ جریب زمین را آبیاری نموده و به ارزش ۶ میلیون و۵۰ هزار افغانی از بودجه انکشافی ریاست زراعت و مالداری ولایت فراه ساخته خواهد شد.
گفته شد که این پروژه در مدت ۶ ماه توسط شرکت ساختمانی شاه آقا تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا