آخرین اخباراسلایدشوافغانستانامنیت و حوادثتحلیلجهانمنطقه

طا-لبان با مردم یا با تروریسم!

خبرگزاری دید: طا-لبان در کنار مردم کشور، خود هم در معرض آسیب پذیری و تهدید از سوی گروه های تروریستی در کشور است. اگر طا-لبان نتواند ادعاهای خود مبنی بر امنیت سرتاسری را برای تمامی مردم کشور به دور از تعلقات مذهبی و قومی تأمین نماید با توجه به وجود نارضایتی‌های روز افزون بر اساس اعلان‌های یک‌جنابه و اقدام‌های خودسرانه ، پذیرش این گروه به عنوان مصداق یک نظام و حکومت نه برای شهروندان کشور قابل تأمل خواهد بود و نه برای کشورهای منطقه و جامعه بین المللی.

شب گذشته مسجد صاحب الزمان واقع در ولسوالی گذره ولایت هرات مورد حمله تروریستی قرار گرفت در این حمله که در هنگام نماز مغرب و عشا واقع شد عده ای از نمازگذاران جان باخته و تعدادی نیز زخمی شدند.

جدای از بحث چکونگی این حمله یا اینکه چه سازمان یا گروه تروریستی پشت این عمل جنایتکارانه حضور دارد بیش از همه موج انتقادی این حادثه به سوی گروه حاکم یا همان طا-لبان بر می گردد.

با اینکه بسیاری از گزارشات امنیتی خارجی و اظهار نظر برخی از مقامات امنیتی بیرونی، دال بر قوت گرفتن گروه های افراطی خصوصا دا/عش شاخه خراسان در داخل افغانستان است اما گروه طا-لبان به صورت متواتر این ادعاها را رد کرده است.

مقامات حکومت طا-لبان بر عدم حضور گروه های تروریستی خصوصا دا/عش شاخه خراسان در افغانستان تأکید کرده  و ادعای حضور آنان در کشور را بی اساس می خواند.

امّا انچه که شواهد و قراین طی مدّت نزدیک به سه سال اخیر از حاکمیّت طا-لبان در کشور نشان داده است خلاف واقع چیزی‌ست که طا-لبان مدّعی آنند. گروه های تروریستی خصوصا دا/عش در کشور حضور نیمه خیز خود را دارد و حتّی در برخی موارد گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای ناراضی طا-لبان نیز از سوی آن گروه حذب می شود.

بناءً گروه طا-لبان در وهله اول خود متهم به پنهان کاری و خطای استراتژیک دادن اطلاعات غلط برای حفظ هیمنه خود در کشور به مردم است زیرا تنها فکتی که تا کنون تحمّل اعلان های فاقد حقوق بشری و اقدام های خودسرانه آنها را کمی فراهم ساخته است شعار تأمین امنیت سراسری است که آنها تا کنون به خورد  روان عمومی مردم داده و همچنین خوراک رسانه ای خود ساخته اند.

بدین لحاظ این گروه اگر نتواند در گیر و دار رقابت با گروه‌های تروریستی، مطابق همنوایی‌های سابق خود با گروه هایی چون القاعده گام بردارد قطعا اوّل از همه این گروه که تلاش دارد ماهیّت جنگی خود را به یک ماهیّت سیاسی مورد پذیرش جامعه جهانی مبدل سازد قلع و قمع خواهد شد.

از طرفی افزایش تهدیدات امنیتی در کشور، میزان نارضایتی مردم را نیز روز به روز افزایش خواهد داد و این امر میتواند خیزش اعتراضات داخلی را در همسویی با جبهه‌های مسلحانه مخالف حضور طا-لبان در کشور قوّت ببخشد.

همچنین جلب رضایت جامعه جهانی برای کسب مشروعیّت برای گروه طا-لبان نیز از اولویت ها‌ست. افزایش نا امنی در کشور پیام واضحی را به آنها مخابره خواهد کرد مبنی بر اینکه گروه طا-لبان نه در تنها امر سرکوب گروه های تروریستی چون دا/عش موفق نبوده بلکه گمانه زنی وجود روابط فی مابین آنها را نیز قوّت خواهد بخشید در اینصورت جامعه جهانی برای این فریب بزرگ طا-لبان تنبیه سختی را در نظر خواهند گرفت.

از همه مهم‌تر تعامل کشورهای منطقه با گروه طا-لبان است. گرچه آنها تلاش کرده اند که برای بحران‌های پیش روی منطقه ای از هر گونه تخاصم و سیاست رویارویی با طا-لبان پرهیز کنند و همکاری خود را در موارد مختلف با این گروه داشته باشند اما حفظ امنیت منطقه ای و سرکوب گروه‌های تروریستی داخل افغانستان توسط طا-لبان خط قرمز کشورهای منطقه می باشد که افزایش نا امنی و خیز گروه های تروریستی به سمت اهداف مشخص در داخل کشور و حتی کشورهای منطقه ، طا-لبان را به همان ماهیّت در سایه ی این گروه که همانا اجیر دستگاه های استخباراتی غرب است بر می گرداند و قطعاً این برای گروه حاکم خوشایندی به دنبال نخواهد داشت.  

با این تفاصیل نتیجه می گیریم که؛ طا-لبان در کنار مردم کشور، خود هم در معرض آسیب پذیری و تهدید از سوی گروه های تروریستی در کشور است. اگر طا-لبان نتواند ادعاهای خود مبنی بر امنیت سرتاسری را برای تمامی مردم کشور به دور از تعلقات مذهبی و قومی تأمین نماید با توجه به وجود نارضایتی‌های روز افزون بر اساس اعلان‌های یک‌جنابه و اقدام‌های خودسرانه ، پذیرش این گروه به عنوان مصداق یک نظام و حکومت نه برای شهروندان کشور قابل تأمل خواهد بود و نه برای کشورهای منطقه و جامعه بین المللی.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا