آخرین اخباراجتماعاسلایدشوافغانستانامنیت و حوادثحقوق بشرحکومتخانوادهزنانکودکان

طا-لبان: گداها، جمع آوری و ساماندهی می‌شوند

خبرگزاری دید: طبق فرمان ملا هبت الله رهبر طا-لبان کمیسونی در وزارت داخله حکومت سرپرست موظف شده است تا گداهای سطح شهر را جمع آوری کند همینطور این کمیسیون می باید افراد واجد شرایط گدایی را شناسایی و عوامل تکدی گری را معرفی کند . همچنین مساعدت های موسسات داخلی و خارجی را در این رابط جلب نماید.

ریاست نشرات وزارت عدلیه حکومت سرپرست امروز( ۲۹ ثور) با نشر خبرنامه ای گفته است: قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی توشیح و در جریده رسمی نشر شد .قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی که با یک مقدمه، ۳ فصل و ۲۷ ماده ترتیب شده، توسط ملا هبت الله رهبر طا-لبان توشیح و از سوی وزارت عدلیه این گروه در جریده رسمی نشر گردید.
بر اساس این قانون، اشخاصی که صحتمند و یا کاسب باشند و خوراک یک روز را داشته باشند از عمل گدایی شده‌اند. همچنین استفاده از اطفال، معلولین و اشخاص معیوب توسط این افراد به هدف عمل گدایی ممنوع می‌باشد.
در این قانون گدایی به عنوان حرفه، گدایی تنظیم شده و تنظیم گدایی نیز ممنوع شده و برای مرتکب آن حبس در نظر گرفته شده است.

در این قانون همچنین به آموزش و پرورش گداهای زیر سن بلوغ، رسیدگی به گداهای یتیم، بیوه و معلول، تداوی مریضان صعب العلاج که سبب گدایی اقارب خود می‌شوند، تداوی گداهای معتاد، استخدام گداهایی که استعداد کار داشته باشند توسط شاروالی‌ها و جلب مساعدت‌ها تاکید شده است.
قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی برای گداهایی که به هدف جلب ترحم از طفل، مجنون یا معلول استفاده کنند، برای تنظیم کنندگان چنین گداها و اشخاصی که بعد از دریافت مساعدت گدایی کنند، حبس در نظر گرفته است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا