آخرین اخباراسلایدشوافغانستانسیاست

حکومت:

طرح پیشنهادی احزاب، در چارچوب زمانی انتخابات قابل بررسی است

در دومین جلسه کمیته مشترک چهار جانبه حکومت، احزاب سیاسی، کمیسیون انتخابات و جامعه بین‌المللی که بعد از ظهر دیروز در صدارت برگزار شد، تاکید کردند که طرح پیشنهادی احزاب در چارچوب میعاد زمانی برگزاری انتخابات قابل بحث است.


در دومین جلسه کمیته مشترک چهار جانبه حکومت، احزاب سیاسی، کمیسیون انتخابات و جامعه بین‌المللی که بعد از ظهر دیروز در صدارت برگزار شد، تاکید کردند که طرح پیشنهادی احزاب در چارچوب میعاد زمانی برگزاری انتخابات قابل بحث است.
به گزارش خبرگزاری دید، در این جلسه طرح انتخاباتی احزاب سیاسی بار دیگر به بحث گرفته شد که در آن، تغییر نظام انتخاباتی، استفاده از تکنالوژی بایومتریک در فرایند انتخابات و نظارت تأثیرگذار احزاب بر این پروسه، به عنوان خواسته‌های اصلی شماری از احزاب سیاسی مطرح است.
سروردانش معاون دوم رییس جمهور گفت: برگزاری انتخابات پارلمانی براساس چارچوب زمانی تعیین شده از جمله تعهدات اساسی حکومت به مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی است.
دانش تاکید کرد که براساس این تعهد، انتخابات پیش رو باید در زمان اعلان شده، برگزار شود.
معاون رییس جمهور درعین حال تاکید کرد که هرگونه طرح و موضوعات پیشنهادی، در چارچوب میعاد زمانی تعیین شده برای برگزاری انتخابات پارلمانی، قابل بحث و بررسی است.
در جلسه دیروز کمیته مشترک، پس از بحثی که در مورد طرح پیشنهادی احزاب سیاسی صورت گرفت، فیصله شد که جلسات کمیته مشترک در دو سطح تخنیکی و سیاسی همچنان ادامه یابد.
جلسه تخنیکی راجع به این طرح، باحضور نماینده‌گان تخنیکی کمیسیون‌های انتخاباتی، نماینده‌گان تخنیکی احزاب سیاسی، نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات و نماینده‌گان کمپنی‌های ارائه کننده تکنالوژی بایومتریک، به زودی برگزار می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا