آخرین اخبارافغانستانسیاست

عطا محمد نور: توسل به قوم‌گرایی هیچگاه موفق نبوده است

راه‎اندازی توطیه علیه جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی مؤثر، طرح نفاق اقلیتی میان قوم شریف پشتون به نام غلجایی و درانی و روش‌های تبعیض‌آمیز مشابه آن و ده‌ها موارد دیگر از نمونه‌های بارز تصفیه قومی و طرح تیوری‌های نفاق‎افگنانه‎ای است که در طی مدت حکومت‌داری حکومت وحدت ملی به مشاهده رسیده و غیر قابل انکار است.


این نخستین باری نیست که به یکی از تبارهای بزرگ این کشور اهانت صورت گرفته است. پیش ازین نیز، بارها شاهد رویکردهای تعصب‎آمیز و قوم‌گرایانه حلقات معین در درون نظام بوده‌ایم. اما هیچ‌گاه توسل به چنین رویکردها موفق نبوده و برای برهم زدن وحدت مردم ما، کارآیی نداشته است.
برکناری بی موجب وزرای مخابرات، معارف و اقتصاد، برخی معیین‌ها، رییس عمومی تربیت بدنی، والی‎های برخی ولایات، سفرا و مقامات ارشد حکومتی متعلق به تیم مخالف رییس‌جمهور، ایجاد محدودیت در صلاحیت و اجراآت کاری و قانونی مسؤلان ارشد و رده‎های دومی متعلق به تیم غیر از ارگ، طرح حذف قومی در اداره امور، هدف گرفتن چهره‎های ملی و مردمی و تاثیر گذار، راه‎اندازی توطیه علیه جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی مؤثر، طرح نفاق اقلیتی میان قوم شریف پشتون به نام غلجایی و درانی و روش‌های تبعیض‌آمیز مشابه آن و ده‌ها موارد دیگر از نمونه‌های بارز تصفیه قومی و طرح تیوری‌های نفاق‎افگنانه‎ای است که در طی مدت حکومت‌داری حکومت وحدت ملی به مشاهده رسیده و غیر قابل انکار است.
نامه اخیر فرماندهی عمومی امن و نظم عامه که گفته می‎شود به‌وسیله یکی از افسران رده دوم این فرماندهی امضا شده است، حکایت از عمق بغض، بدبینی و نگاه نفاق‎افگنانه حلقه‌های درون نظام دارد و در عین حال ضعف، ناتوانی و معذور بودن مقامات رهبری وزارت امور داخله را نشان می‎دهد.
در کنار این‌که انزجار خود را با هرگونه عمل‌کرد نفاق‌افگنانه، علیه هر قوم‎وتباری ابراز می‎دارم، تاکید می‌کنم که در برابر این‎گونه توطیه‌ها خاموش نخواهیم ماند. به‎زودی در روشنایی تصمیم ارگ و دیدگاه واقع بینانه دوستان بین‌المللی ما، ما و جریان‎های هم‎سو با ما، تصمیم و مواضع خویش را در مورد این توطیه و جابجایی وزرای کابینه، معیینان، سفرا و سایر مقامات ارشد از تیم ما و‌تیم هم‎سوی ما، اعلام می‎کنیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا