آخرین اخبارافغانستانسیاست

غنی بار دیگر فرار خود را توجیه کرد!

خبرگزاری دید: پس از یک سال سکوت از سوی اشرف غنی رییس جمهور فراری، به تازگی در مصاحبه با «سی ان ان» در توجیه فرارش گفته که طا-لبان را از لذت تحقیر یک رییس‌ جمهور محروم کرده است.

غنی بار دیگر فرار خود را توجیه کرد!

اشرف غنی که اکنون نیز خود را رییس‌ جمهور قانونی افغانستان می‌داند؛ بار دیگر فرار خود از افغانستان را توجیه کرد.
او به «سی‌ان‌ان» گفته که او آخرین فردی بود که افغانستان را ترک کرد.
رییس ‌‌جمهور فراری اضافه کرده است که به هواپیما سوار شده چون دفاع از کشور ناممکن شده بود.
اشرف غنی در این مصاحبه افزوده است: «تمام پرسونل گارد محافظتی ریاست‌جمهوری از هم پاشید. آنان لباس‌های نظامی‌شان را درآوردند و لباس ملکی پوشیدند».
رییس‌ جمهور فراری افغانستان می‌گوید که وزیر دفاع حکومتش پیش از فرار او وزارت را ترک کرده بود و او آخرین فردی بود که کشور را ترک کرد.
اشرف غنی احمدزی پیشتر نیز در مصاحبه با «ای بی ان» خود را رییس جمهور افغانستان خوانده بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا