آخرین اخبارآسیای میانهاسلایدشواقتصاد و توسعهجهانخبر های مهممنطقه

فائو، بیش از ۵ میلیون دالر را برای مدیریت آب آمو و سیر دریا اختصاص داد

خبرگزاری دید: سازمان غذا و کشاورزی (فائو) گفته است که تاجیکستان، ترکمنستان و ازبیکستان قرار است ۵.۳۵۴ میلیون دالر از صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست برای مدیریت آب آمو و سیر دریا دریافت کنند.

فائو می گوید که این ۳ کشور آسیای مرکزی قرار است این مبلغ را برای تقویت مدیریت آب حوزه رودخانه آمودریا، زرفشان و پنج دریا دریافت کند.

بر اساس این ابتکار، سازمان تسهیلات جهانی محیط زیست GEF بیش از ۲۶ میلیون دالر را برای تامین پروژه‌هایی محیط زیستی در سراسر آسیای مرکزی تامین خواهد کرد.

به نقل از ترند، مجموع تامین مالی مشترک این پروژه‌ها بالغ بر ۳۳۵.۵۰۴ میلیون دالر می‌شود که تا ۳۱ اگست ۲۰۲۵ مهلت دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا