آخرین اخبارافغانستانزنان

فرمان آزادی زنان زندانی که کودک شیرخوار دارند صادر شد

براساس فرمان رییس جمهور غنی تمامی زنان زندانی که دارای کودک شیرخواره بوده و به حبس الی پنج سال محکوم شده‌اند از زندان آزاد می‌شوند.


به گزارش خبرگزاری دید، وزارت امور زنان کشور می‌گوید که براساس فرمان رییس ‌جمهور اشرف غنی تمامی زنان زندانی که دارای «کودک شیرخوار بوده و به حبس الی مدت پنج سال محکوم شده‌اند»، از زندان آزاد می‌شوند.
در خبرنامه‌ای که امروز سه‌شنبه (۷ ثور) از سوی وزارت امور زنان نشر شده آمده که رییس ‌جمهور کشور فرمان رهایی این زندانیان را به‌ مناسبت هشتم ثور، روز پیروزی جهاد مردم افغانستان صادر کرده است.
به نقل از خبرنامه، در بند دوم ماده‌ سوم این فرمان ریاست‌ جمهوری آمده است: «محکومین اناثی که دارای کودک شیرخوار بوده و به حبس الی مدت پنج سال محکوم شده‌اند، بدون در نظر داشت مدت سپری‌شده عفو و از حبس رها شوند».
براساس این فرمان، وزارت امور زنان مکلف شده است تا محل مناسب بودوباش برای این زندانیان زن را تهیه کند. این وزارت گفته است که برای تطبیق به‌ موقع فرمان مبنی بر تهیه‌ مکان مناسب رهایشی برای زنان تازه رها شده الی حضور محرم شرعی‌شان، متعهد است.
از سویی هم، وزارت امور زنان گفته است که از این فرمان «سخاوت‌مندانه» ریاست‌ جمهوری، سایر زندانیان نیز بهره‌مند شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا