آخرین اخبارافغانستان

قانون دسترسی به اطلاعات باید عملی شود


نشست خبری مرکز حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان(نی) پیرامون یافته‌های این نهاد در رابطه به مخاطرات دسترسي به اطلاعات توسط خبرنگاران، در کابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری دید، عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی این مرکز اعلام کرد: طبق یافته‌های این مرکز ۹۰ درصد خبرنگاران در دسترسی به اطلاعات دچار مشکل هستند.
آقای خلوتگر همچنان افزود، طبق یافته‌های «نی» شمار زیادی از خبرنگاران در کشور به خاطر عدم آگاهی مسئولان دولتی در مورد وظیفه‌ ‌روشنگری خبرنگاران دچار مشکلات بزرگی هستند و در موارد زیادی توسط همین مسئولان تهدید شده‌اند.
او از مسئولان حکومت وحدت ملی خواست: حق دسترسی به اطلاعات را به عنوان یک ارزش شهروندی به خبرنگاران تضمین کند.
از سوی دیگر، بر بنیاد گفته‌های آقای خلوتگر، مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار در تامین امنیت کارمندان رادیو- تلویزیون ننگرهار نیز کوتاهی کرده‌اند.
وی اظهار داشت که طبق یافته‌های نی، مسئولان ارشد این رادیو-تلویزیون و همچنین مسئولان امنیتی و استخباراتی در ولایت ننگرهار سه روز قبل از حمله در جریان بودند، اما هیچ کاری برای جلوگیری از آن حمله و تامین امنیت کارمندان انجام ندادند.
گفتنی است که بر بنیاد قانون حق دسترسی به اطلاعات، خبرنگاران مجاز به دسترسی به اطلاعات هستند، ولی تاکنون در راستای تطبیق این قانون در کشور گام‌های عملی برداشته نشده است .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا