آخرین اخباراجتماعافغانستان

كميته مصئونيت خبرنگاران: نزدیک به ۴۰درصد خشونت را بر خبرنگاران حکومت اعمال کرده است

مسئولان كميته مصئونیت خبرنگاران افغانستان در شمال کشور طى كنفراس خبرى در ولايت بلخ مى‌گويند، پس از گروه‌هاى هراس‌افکن بيشترين خشونت را عليه خبرنگاران مقام‌هاى دولتى انجام داده‌اند.
به گزارش خبرگزارى ديد، يافته‌های اين كميته نشان مى‌دهد كه نسبت به سال گذشته خشونت عليه خبرنگاران ۵۴ درصد‏ افزايش يافته و ٣٤ درصد‏ آن توسط افراد حكومتى اعمال شده است.
محمد بشير انصارى مسئول كميته مصئونيت خبرنگاران در شمال کشور مى‌گوید: سال ٢٠١٧ خونين‌ترين سال براى خبرنگاران بوده است که در اين سال ١٦٩ مورد قتل، خشونت و تهديد ثبت شده كه ١١ مورد آن در شمال افغانستان اتفاق افتاده است.
آقای انصارى مى‌افزاید، دولت پس از گروه‌هاى هراس‌افکن بيشترین خشونت را عليه خبرنگاران انجام داده است.
در همین حال يعقوب آزرده، خبرنگار محلى در ولايت بلخ مى‌گويد: تا زمانى كه قانون بالای مسئولان حکومتی تطبیق نشود، پرونده‌ها هرگز به دادستانی نرفته و بررسى نمى‌شود و اين موضوع باعث مى‌شود كه خشونت عليه خبرنگاران افزايش یابد.
افزايش خشونت عليه خبرنگاران در حالی است كه قانون حق دسترسى به اطلاعات بيشتر از يک سال مى‌شود تصويب شده، اما خبرنگاران معتقد هستند که اين قانون نيز مانند سایر موارد در افغانستان عملى نشده و تنها در حد يک شعار باقى مانده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا