آخرین اخباراسلایدشوافغانستاناقتصاد و توسعهسیاست

مجلس بودجه وسط سال مالی جاری را تأیید کرد

نمایندگان مجلس سند بودجه ملی وسط سال مالی ۱۳۹۹ را در نشست عمومی این مجلس با اکثریت آرا تأیید کردند.

به گزارش خبرگزاری دید، این سند امروز شنبه(۸ قوس) در نشست عمومی نمایندگان مجلس با اعمال تغییرات و اصلاحات در سند قبلی که رد شده بود، تأیید شد.
محمدعظیم محسنی عضو کمیسیون مالی و بودجه‌ مجلس نمایندگان در صحبت با رسانه‌ها گفته است که سند بودجه‌ وسط سال مالی جاری با اعمال تغییرات و اصلاحاتی در سند پیشین که قبلاً از سوی مجلس رد شده بود، تأیید شد.
آقای محسنی توضیح داده است که در سند قبلی بودجه‌ وسط سال، ۱۱ میلیارد افغانی در کُدها اضافه شده بود. از این میان به گفته‌ او، تنها در حدود هفت میلیارد آن به واحد عملیات اداره‌ امور ریاست‌جمهوری اختصاص داده شده بود.
این عضو مجلس نمایندگان تأکید کرده است که در سند مورد تأیید مجلس نمایندگان، ۵.۴ میلیارد افغانی به واحد عملیاتی اداره‌ امور ریاست ‌جمهوری، یک میلیارد به وزارت احیا و انکشاف دهات، حدود یک یک میلیارد هم به وزارت‌های فواید عامه و صحت عامه،‌ درنظر گرفته شده است.
این طرح قبلاً در تاریخ ۲۰ عقرب از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا