آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

مذاکره احزاب با طالبان، نهاد ملی دولت را تضعیف می‌کند

  • دولت دستاورد همگانی مردم افغانستان و نتیجه قربانی‌های بی‌شمار و بزرگ ملت است. کسانی‌که رییس جمهور غنی را نمی‌خواهند حق دارند برای برکناری او از ریاست دولت از مجرای قانون اساسی و روش‌های تعین شده مبارزه کنند اما سازش با جریان تروریست و خونخوار طالب هیچ نوع توجیه داشته نمی‌تواند.

دولت افغانستان از احزاب سیاسی خواسته است که از مذاکره مستقیم با طالب و آی اس آی ابا ورزند و سیاست خارجی را گروهی و شخصی نسازند. این یک تصمیم معقول و منطقی است. من می‌دانم که شمار زیادی با رییس جمهور و سیاست‌هایش مخالفت دارند واصلاً نمی‌خواهند او را تحمل کنند.
بسیار خوب، این حق احزاب و جریان‌های سیاسی است که اپوزیسیون باشند. اما مذاکره با دشمن و حامی خارجی دشمن با دور زدن و پشت پا زدن به ساختارهای دولتی در هرنوع نظام و سیستم خیانت حساب می‌گردد. احزاب، شخصیت‌ها و جریان‌هایی که فکر می‌کنند با مذاکره مستقیم امتیاز بهتر بدست می‌آورند، اشتباه بزرگ را مرتکب می‌شوند. در صورتی‌که مذاکرات با طالبان از مجرای دولت صورت نگیرد در واقع احزاب می‌روند و با امارت تروریستی طالبان سازش می‌کنند و خود را در محور آن‌ها بچرخش می‌آورند.
دولت دستاورد همگانی مردم افغانستان و نتیجه قربانی‌های بی‌شمار و بزرگ ملت است. کسانی‌که رییس جمهور غنی را نمی‌خواهند حق دارند برای برکناری او از ریاست دولت از مجرای قانون اساسی و روش‌های تعین شده مبارزه کنند اما سازش با جریان تروریست و خونخوار طالب هیچ نوع توجیه داشته نمی‌تواند. من نیز هیچ سر سازگاری با شماری از سیاست‌های رییس جمهور غنی ندارم و پس از سه ما و چند روز کار در اداره او از سمت وزیر دولت استعفا دادم، اما مذاکره پنهانی و یا گروهی را با طالب نه تنها ننگ می‌دانم بلکه آن را خیانت مستقیم به خون شهدای کشورم تلقی می‌کنم. دولت به عنوان یک نهاد ملکیت شخصی اشرف غنی نیست و نباید به خاطر مخالفت با شخص اشرف غنی تیشه به ریشه خود بزنیم.
از صفحه فیسبوک امرالله صالح

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا