آخرین اخباراجتماعافغانستانسیاستگزارش

یک تحقیق تازه انتخاباتی:

مردم به پروسه انتخابات باور دارند، اما به تعهد حکومت در برگزاری انتخابات بی‌باورند


موسسه مطالعات و توسعه افغانستان، تحقیقی را تحت عنوان «حمایت از مردم سالاری، بررسی میزان علاقمندی مشارکت مردم درانتخابات پارلمانی و شورای‌های ولسوالی‌ها» را امروز سه شنبه به نشر رساند که نشان می‌دهد مردم به پروسه انتخابات علاقمند هستند، ولی به تعهد حکومت در امر برگزاری انتخابات بی‌باورند.
به گزارش خبرگزاری دید، این تحقیق در ۲۴ ولایت کشور از طریق پرسشنامه‌ها انجام شده است که سه هزار و چهل پرسشنامه توزیع شده است و از این شمار به ۹۴۱ پرسشنامه خانم‌ها پاسخ داده اند.
مرتضی صارم محقق ارشد موسسه مطالعات توسعه افغانستان گفت: یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که ۶۸٫۹ درصد مردم گفته‌اند که در انتخابات پارلمانی شرکت می‌کنند، تنها ۱۶ درصد گفته است که در انتخابات شرکت نمی‌کنند.
آقای صارم افزود: ۳۷٫۷ درصد از پاسخ دهنده‌گان گفته‌اند که به تعهد حکومت در امر برگزاری انتخابات پارلمانی باور ندارند اما ۲۴ درصد مردم گفته‌اند که باور دارند.
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که ۳۹٫۹ درصد مردم نسبت به برگزاری انتخابات شفاف توسط کمیسیون انتخابات باور دارند ولی ۳۲٫۶ درصد گفته است که این کمیسیون نمی‌تواند انتخابات شفاف برگزار کند.
صارم می‌گوید: ۲۹ درصد پاسخ دهنده‌گان درارتباط به اراده حکومت درامر برگزاری انتخابات شفاف باور دارند ولی ۶٫۲ درصد مخالف است که حکومت انتخابات شفاف را برگزار نمی‌کند.
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که ۲۸٫۵ درصد از مردم کشور گفته است که استفاده از تذکره ورقی به عنوان هویت شخص رای دهنده، شفافیت انتخابات را تضمین می‌کند ولی ۷ درصد دیگر گفته است که استفاده از تذکره، شفافیت انتخابات را تضمین نمی‌کند.
به اساس یافته‌های این تحقیق، ۱۸٫۸ درصد پاسخ دهنده‌گان گفته‌اند که اعضای کمیسیون انتخابات بی‌طرف عمل می‌کنند ولی ۱۶٫۶ درصد گفته که اعضای کمیسیون بی‌طرف عمل نخواهد کرد.
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که مداخله زورمندان محلی در حمایت از کاندیداهای خاص و عدم امنیت از چالش‌های عمده فراروی برگزاری انتخابات شفاف در کشور می‌باشد.
به اساس یافته‌های این تحقیق، ۶۱٫۴ درصد مردم افغانستان باورمند است که تنها انتخابات یگانه گزینه برای انتقال قدرت سیاسی است، اما ۳٫۲ درصد با این امرمخالف است.
آقای صارم می‌گوید: به اساس یافته‌های این تحقیق اکثریت مردم خواهان اشتراک در پروسه انتخابات هستند و باید حکومت و کمیسیون با تامین امنیت مردم زمینه انتخابات شفاف را برگزار کنند.
در همین حال، وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات این تحقیق را یک تحقیق ارزنده و مفید برای کمیسیون انتخابات عنوان کرده گفت: محتوای این تحقیق همخوانی با فعالیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات دارد.
خانم بادغیسی افزود: فهرست رای دهندگان برای اولین بار درکمیسیون مستقل انتخابات تهیه شده است که تا هنوز حدود شش میلیون تن برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کرده است.
دست‌بُرد به آرای مردم در انتخابات‌های گذشته، مردم را نسبت به اشتراک درانتخابات امسال بی‌اعتماد ساخته است که ادامه مداخله حکومت و زورگویی در قبال رای مردم، ستون فقرات مردم سالاری را در کشور می‌شکند.
محمد رقیب فیاض – کابل

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا